print sitemap zoeken disclaimer contact

Versoepelingen coronabelastingschulden

Vanwege de coronacrisis kon u als ondernemer tot uiterlijk 1 april 2022 uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden waarvan de uiterste betaaldatum vóór die periode lag. Aanvankelijk was dit tot uiterlijk 30 september 2021, vervolgens tot uiterlijk 31 januari 2022 en uiteindelijk dus tot 1 april 2022. Ondernemers die al uitstel van betaling hadden tot 1 oktober 2021, kregen voor nieuwe schulden vanaf 1 oktober automatisch uitstel tot en met 31 maart 2022. Het kabinet komt nu met diverse versoepelmogelijkheden omtrent de coronabelastingschulden.

Uitbreiding saneringsregeling belastingdienst tot 1 april 2024

In deze onzekere tijden biedt de Belastingdienst een helpende hand aan ondernemers die worstelen met belastingschulden en andere financiële verplichtingen. Een belangrijke versoepeling van de voorwaarden voor het sluiten van een saneringsakkoord is verlengd tot 1 april 2024. Dit artikel licht toe wat deze versoepeling inhoudt en hoe u als ondernemer hier gebruik van kunt maken.

 • Wat is een saneringsakkoord?Een saneringsakkoord stelt ondernemers in staat om met hun schuldeisers overeen te komen dat slechts een deel van de schulden betaald hoeft te worden. Dit biedt een uitweg voor ondernemers die hun belastingschuld en andere schulden niet kunnen voldoen.
 • Versoepeling voorwaarden tot 1 April 2024: - Normaal gesproken vereist de Belastingdienst een dubbel uitkeringspercentage van wat andere schuldeisers ontvangen. Echter, tot 1 april 2024 is een gelijk uitkeringspercentage voldoende. Deze versoepeling vergroot de kans dat ook andere schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel.
 • Hoe dien je een verzoek om schuldsanering in? Voor ZZP'ers en eenmanszaken: Neem contact op met uw gemeente voor het opstarten van een minnelijk schuldsaneringstraject. Voor rechtspersonen: Regel zelf een saneringsakkoord met uw schuldeisers en dien een verzoek tot kwijtschelding van belasting in bij de Belastingdienst.
 • Wat als niet alle sSchuldeisers akkoord gaan? - Mocht niet iedere schuldeiser instemmen met uw betalingsvoorstel, dan biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een mogelijkheid om alsnog een schuldregeling te treffen.
 • Actie vereist vóór 1 April 2024: Zorg ervoor dat uw verzoek om deelname aan een saneringsakkoord vóór deze datum is ingediend. U heeft daarna nog 90 dagen de tijd om uw verzoek volledig in te vullen.
 • Conclusie: De Belastingdienst erkent de voortdurende impact van de coronacrisis op ondernemers en biedt daarom deze versoepeling aan. Het is een cruciale kans voor ondernemers om hun financiële situatie te stabiliseren en een weg naar herstel in te slaan. Maak gebruik van deze mogelijkheid en neem de nodige stappen om uw schuldenlast te verlichten.
 • Nuttige links: Ik kan mijn schulden niet betalen?   Hoe werkt een minnelijke regeling? Kwijtschelding belastingen voor ondernemers  Hoe werkt de WHOA?

Belastingsoorten onder uitstel

Het uitstel van betaling geldt voor alle hiernavolgende belastingen:

 • Accijnzen
 • Assurantiebelasting
 • BPM vanaf het tijdvak mei 2020
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 • Inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen
 • Loonheffingen
 • Milieubelastingen
 • Kansspelbelasting
 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting en
 • Verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken

Voor de loonheffing en omzetbelasting valt dus ook de aangifte februari 2022 in het uitstel, maar niet de aangifte maart 2022 of het eerste kwartaal 2022.

De voorlopige aanslagen IB en VPB 2022 vallen ook onder het bijzonder uitstel van betaling, dus ook de termijnen over april tot en met december 2022 hoeft u in eerste instantie nog niet te voldoen. Deze gaan mee in de afbetalingsregeling die start op 1 oktober 2022 (zie hierna). Dit geldt echter alleen indien de eerste termijn vóór 1 april 2022 verviel. Lag de uiterste betaaltermijn van de eerste termijn op of na 1 april 2022, dan valt de voorlopige aanslag buiten het bijzonder uitstel van betaling.

Basisregels aflossing coronabelasting

De startdatum voor het terugbetalen van coronabelastingschulden is 1 oktober 2022. U krijgt van de Belastingdienst een betalingsregeling aangeboden van 60 maanden waarmee u dan iedere maand tot 1 oktober 2027 een vast bedrag terugbetaalt. De uiterste betaaldatum van de eerste betalingstermijn ligt op 31 oktober 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een maand later.

Gedurende de betalingsregeling die loopt per 1 oktober 2022 moet u tijdig de juiste aangiften indienen en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomen. Doet u dat niet, dan kan de ontvanger de betalingsregeling die loopt vanaf 1 oktober 2022 nog weigeren of beëindigen. De ontvanger moet u wel eerst de gelegenheid bieden om binnen veertien dagen alsnog aan uw verplichtingen te voldoen, voordat de ontvanger over kan gaan tot weigering of beëindiging van de regeling.

Versoepeling coronabelastingschulden algemeen

Onder meer naar aanleiding van gesprekken met ondernemersorganisaties heeft het kabinet besloten de betalingsregeling flexibeler in te steken. Op die manier wil het kabinet tegemoetkomen aan problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld.

U krijgt als ondernemer onder voorwaarden de mogelijkheid om:

 • de maandbedragen per kwartaal te voldoen;
 • een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal drie maanden) in te lassen; en
 • de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden te verlengen van 5 naar 7 jaar.

U krijgt vóór 1 oktober 2022 van de Belastingdienst een brief met een overzicht van de totale belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag van de betalingsregeling.

Kwartaalaflossing inzake betalingsregeling

U kunt schriftelijk verzoeken om betaling per kwartaal, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

 • Er is vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan nieuwe betalingsverplichtingen voor belastingen waarvoor aangifte gedaan moest worden en dit blijft ook zo.
 • U motiveert in een brief waarom betaling per kwartaal u een uitkomst biedt.

De betaling per kwartaal kan bijvoorbeeld helpen als u een bedrijf heeft met een sterkt wisselende omzet door seizoensinvloeden.

Betaalpauze betalingsregeling Belastingdienst

U kunt een betaalpauze van zes maanden aanvragen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

 • Er is vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan nieuwe betalingsverplichtingen voor belastingen waarvoor aangifte gedaan moest worden en dit blijft ook zo.
 • In een brief geeft u gemotiveerd aan waarom u een betaalpauze nodig acht en u maakt aannemelijk, dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.

Let op! Bij het toekennen van een betaalpauze wordt de uiteindelijke duur van de betalingsregeling niet verlengd. De resterende termijnen worden dus hoger.

Verlenging aflossingstermijn betalingsregeling Belastingdienst

Onder voorwaarden wordt het ook mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld van 5 jaar te verlengen naar 7 jaar. Het gaat hierbij om in de kern gezonde ondernemingen, met een schuld van minimaal € 10.000. De volgende drie groepen komen niet in aanmerking voor de verlenging:

 1. Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voor staan;
 2. Bedrijven die een hoge (corona-)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt.
 3. Bedrijven met een openstaande (corona-)belastingschuld lager dan € 20.000.

Voor de verlenging dient een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de schuld niet binnen 5 jaar kan worden afgelost, doch wel binnen 7 jaar. De voorwaarden die gelden voor een verlenging luiden als volgt:

 • Er is vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan nieuwe betalingsverplichtingen voor belastingen waarvoor aangifte gedaan moest worden en dit blijft ook zo;
 • Er is geen sprake van een pre-coronaschuld (een schuld die al vóór 12 maart betaald had moeten worden), dan wel er was vóór 12 maart 2020 al (bijzonder) uitstel van betaling;
 • Er wordt per brief gemotiveerd aangegeven waarom de betalingstermijn verlengd dient te worden. Aannemelijk gemaakt dient te worden dat de belastingschuld binnen 7 jaar kan worden afgelost;
 • Er wordt een liquiditeitsprognose meegestuurd voor de komende twee jaar.

Bekend is dat bij een schuld vanaf € 50.000 meer onderbouwing wordt gevraagd dan bij een schuld tussen de € 10.000 en € 50.000. Er dient dan namelijk een deskundigenverklaring te worden meegestuurd aangaande de levensvatbaarheid van de onderneming.

Noot van de adviseur inzake betalingsregeling

Het kabinet wil geen verdere verruiming van de fiscale coronamaatregelen, zoals het opnieuw tijdelijk uitstellen van belastingbetaling. Per 1 augustus 2022 neemt de Belastingdienst echter wel een soepelere houding aan in saneringsakkoorden ten aanzien van het uit te keren bedrag. De Belastingdienst neemt vanaf die datum tot 1 oktober 2023 genoegen met een gelijk percentage van de opbrengst uit een saneringsakkoord als aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd (100% in plaats van 200% dus). Met dien verstande is het raadzaam om dit jaar te gebruiken om tot eventuele saneringsakkoorden te komen.

Bieden de in dit artikel omschreven versoepelingen aangaande coronabelastingschulden mogelijk een uitkomst voor u, of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-03-2024
Artikel gemaakt op 20-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Belastingdienst en corona Betalingsregeling coronaschulden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap