print sitemap zoeken disclaimer contact

Procedure bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Wij krijgen veel vragen over de kwestie of het zinvol is om aan te sluiten bij de (proef)procedures bij het EHRM, met betrekking tot de bedrijfsopvolginsgfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. Het standpunt is daarbij dat deze faciliteit in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM. De vrijstelling zou voor alle verkrijgingen in de schenk- en erfbelasting moeten gelden.

Meedoen of niet?

Over de vraag of het zinvol is of niet, heeft het Register Belastingadviseurs (RB) een onderzoek laten uitvoeren door De Bont Advocaten. Kern van de conclusie van De Bont is:

  • De kans dat een procedure bij het EHRM succesvol zal zijn is gering;
  • Aansluiten bij de procedure is niet zinvol voor degenen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, dan wel dat nog kunnen doen. Zij lopen aan tegen de formele rechtskracht van de aanlag;
  • Als men het zekere voor het onzekere wil nemen, kan men overwegen stappen te nemen om hun aanslag open te houden, betwijfeld wordt of dit de moeite waard is.

Dit is de visie van De Bont Advocaten. Wij sluiten ons bij deze mening aan.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over dit onderwerp of het gehele memo van De Bont Advocaten ter kennisname wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen. 

Deel deze pagina

Laatste update op 17-02-2014
Artikel gemaakt op 17-02-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging Rechtspraak bedrijfsopvolging Procedure EHRM Bedrijfsopvolging zinvol?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap