print sitemap zoeken disclaimer contact

Zeevarende en fiscus

Zeevarenden (maar ook piloten) zitten fiscaal in een bijzondere positie als het gaat om de heffing van belastingen en premies. Er zijn door Nederland vele verdragen afgesloten die specifieke bepalingen kennen voor zeevarenden. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor de premieheffing (sociale verzekeringen). Wij zijn gespecialiseerd in advisering van zeevarenden en piloten.

Standpunt belastingdienst inzake zeevarenden

De kennisgroep van de belastingdienst heeft in 2024 de volgende casus behandeld. Een inwoner van Belgie is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. De persoon werkt voor een Nederlandse werkgver en vervult zijn dienstbetrekking buiten Nederland. Het belastingverdrag tussen Nederland en Belgie wijst het heffingsrecht toe aan Nederland.

  • Kan Nederland loonbelasting heffen? Ja dat kan. Op grond van artikel 2 lid 1 wet Loonbelasting, is sprake van een dienstbetrekking. Op grond van artikel 2 lid 3 zou dit wellicht anders kunnen liggen. Maar dit is hier niet zo (laatste volzin lid 3 en het niet voldoen aan de bepaling in lid 4)
  • Kan Nederland inkomstenbelasting heffen? Volgens de belastingdienst mag Nederland geen inkomstenbelasting (artikel 7.2 lid 2 onderdeel B Wet IB 2001) heffen

Belastingverdragen zeevarenden

Nederland heeft meer dan 100 belastingverdragen gesloten. In deze belastingverdragen zijn specifieke afspraken gemaakt voor zeevarenden / scheepslieden. Meestal wordt aangesloten bij de woonplaats van de schipper.

Drielandensituatie zeevarende

Voor de gevallen dat een schipper in Nederland woont en werkt voor een buitenlandse werkgever die onder de vlag vaart van een ander land gelden vaak andere regels.

Premieheffing en zeevarenden

Het vaststellen van de sociale verzekeringsplicht is veelal complex en echt maatwerk welke vaak tot discussies heeft geleid. De oude verordening (1408/71) bevatte geen coördinatieregel voor migrerende EU-werknemers die in dienst waren bij een EU-werkgever en tevens buiten het grondgebied van de EU werkzaam waren. De arresten Aldewereld en Kik volgen de wetgeving van de lidstaat waar de werkgever gevestigd is (en subsidiair de woonstaat van de zeevarende). De nieuwe verordening (883/2004) volgt sinds 2010 een andere route, er wordt gekeken naar de woonstaat van de migrerende zeevarende. Deze regeling bevat echter geen specifieke aanwijsregels meer voor de zeevarende.

Fiscale vragen zeevarenden

Heeft u een fiscaal probleem of wilt u een open en deskundig advies over uw situatie? Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Wat kunnen wij voor zeevarenden betekenen?

  • Begeleiding van een emigratie of immigratie
  • Taxplanning en zoeken naar meest gunstige woonland
  • Belastingadvies inzake pensioen en eigen woning
  • Afstemming met buitenlandse belastingadviseur en / of advocaat
  • Verzorgen M-biljet (emigratie-aangifte)
  • Afstemming met de Belastingdienst in Nederland
  • Verzorgen verklaring wereldinkomen en / of indienen LBB-verklaring

Deel deze pagina

Laatste update op 27-03-2024
Artikel gemaakt op 17-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Advies specialisten Zeevarenden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap