Volg ons op:

Twitter Updates

Schenking € 100.000 voor woning mogelijk

Met ingang van 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. De bestaande vrijstelling van artikel 33, 5 SW geldt voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Aan de kinderen in deze leeftijdsgroep kan eenmalig een verhoogde (of jubel-) schenking worden gedaan ter grootte van € 24.676. Daarnaast kan deze schenking eenmalig worden verhoogd tot € 51.407. De schenking moet dienen voor aflossing van een restschuld van een eigen woning.

Nu is de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk verruimd van € 51.407 tot € 100.000. Dit geldt voor schenkingen die verband houden met de eigen woning: aankoop, verbetering of aflossing van een eigenwoningschuld. 

Tijdelijke verruiming vrijstelling van schenkbelasting

In het belastingplan is het wetsvoorstel tot verruiming van de eenmalig verhoogde vrijstelling opgenomen.

De voorwaarden en regels in het kort:

Wat te doen?

Moet u nu zomaar € 100.000 schenken of niet? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie van vele individuele gevallen. Daarbij gelden niet alleen fiscale omstandigheden. Houd er ook rekening mee dat ter zake van het geschonken bedrag voor een periode van maximaal 30 jaar het recht op hypotheekrente vervalt. Gewoon jaarlijks schenken kan dus best een goed alternatief zijn.

Wij stemmen dit graag met u af. 

Artikel datum : 09-12-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 09-12-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen