Volg ons op:

Twitter Updates

Aanmerkelijkbelangheffing bij earn out

Indien aandelen worden verkocht die kwalificeren als een aanmerkelijk belang (box 2), zal afgerekend moeten worden over het behaalde vervreemdingsvoordeel. Het vervreemdingsvoordeel wordt berekend door de overdrachtsprijs te verminderen met de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Bij een verkoop van aandelen komt het vaak voor dat de koopprijs opgedeeld wordt. Een deel wordt op het moment dat de aandelen worden geleverd voldaan en op een later moment worden nog een aantal termijnen uitbetaald indien bepaalde doelen worden behaald (omzetgroei, hogere winsten e.d.). Vorenstaande wordt ook wel een earn out genoemd. Op voorhand staat de overdrachtsprijs dan ook niet vast. Het vervreemdingsvoordeel kan dan ook nog niet bepaald worden.

Schatting vervreemdingsvoordeel

Omdat de vervreemdingswinst niet in het jaar van vervreemding vaststaat maar wel afgerekend dient te worden, schrijft de wet voor een schatting te maken van de overdrachtsprijs, hetgeen van invloed is op de omvang van het vervreemdingsvoordeel.

Bij een earn out zal het onmogelijk zijn een juiste inschatting te maken van het daadwerkelijke vervreemdingsvoordeel. Indien dit vast komt te staan, zal dit in de aangifte inkomstenbelasting alsnog aangegeven moeten worden.

Indien de schatting te laag is geweest, zal in het jaar waarin de opbrengsten uit de earn out het aangegeven vervreemdingsvoordeel overstijgt, het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang aangegeven moeten worden.

Indien de schatting te hoog is geweest, zal in het jaar dat de laatste termijn wordt voldaan c.q. vast komt te staan dat de laatste termijn niet wordt voldaan, een negatief voordeel uit aanmerkelijk belang aangegeven moeten worden. In dit geval kan het zijn dat er een verlies in box 2 wordt geleden dat niet verrekenbaar is met het– in een eerder jaar aangegeven - geschatte vervreemdingsvoordeel.

Bij een earn out zal voor een juiste fiscale afhandeling een goede inschatting gemaakt moeten worden. Van een groter belang is dat de verkoop c.q. overdracht goed wordt begeleid zodat u de juiste prijs voor het aandelenpakket kunt bedingen.

Heeft u vragen over dit artikel of heeft u hulp nodig bij de verkoop van uw onderneming / aandelen, neem dan contact op met de auteur van dit artikel.

Bron: 4.12, 4.16 en 4.28 en 4.49 Wet op de inkomstenbelasting 2001.


Meer weten van aanmerkelijk belang heffing bij earn outAuteur(s) van aanmerkelijk belang heffing bij earn out


mr. R.A.M. Damhuis (Roy).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
r.damhuis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 17-06-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 20-06-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen