print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vastgoed en belastingen

Verkoopwinst pand box 1 of box 3

De verkoopwinst op een (bedrijfs)pand of een woning is soms belast (box 1) en soms onbelast (box 3).

Als:

 • de winst niet voorzienbaar is;
 • u niet de intentie / het oogmerk had om snel winst te maken;
 • u niet meer kennis dan normale kennis heeft; en
 • u geen werkzaamheden zelf heeft verricht;

kan de winst bij verkoop van een bedrijfspand onbelast zijn. In dit artikel een casus die in 2010 en 2012 door de rechter is behandeld. Conclusie: pand op 1 dag kopen en verkopen was onbelast en bij een voordelige koop, opknappen en doorverkopen box 1. Al met al is er niet echt zekerheid te geven omdat de feiten de doorslag zullen geven.

Gerechtshof Den Haag maart 2010

Mevrouw De Vries heeft in september 2003 een koopoptie gekregen op een pand. In december 2003 koopt ze het pand voor € 370.000. Op dezelfde dag verkoopt ze het pand met € 30.000 winst. Mevrouw De Vries wist eind november 2003 al dat er een koper was voor € 400.000, daarom heeft ze de optie ook uitgeoefend. De Belastingdienst stelt: belast in box 1. De rechter beslist anders. De redenen:

 1. Verkrijgen optierecht is geen belastbaar feit.
 2. De optieprijs was niet lager dan de waarde in het economische verkeer, voordeel was dus niet voorzienbaar en redelijkerwijs te verwachten.
 3. Het feit dat mevrouw De Vries wist van de koper en de transactie op 1 dag liet plaatsvinden, levert geen belastbaar feit op. Dit is namelijk normaal bij een optie.
 4. Mevrouw heeft vrijwel geen werkzaamheden verricht, enkel de opdracht aan de makelaar om een koper te zoeken. De werkzaamheden waren dus te beperkt van omvang.

Rechtbank Breda 2012

In 2007 kocht de heer A met een paar vrienden een bedrijfspand met 20 appartementen. Het pand wordt met 6 personen gekocht en na de renovatie worden de appartementen verhuurd en wordt het pand verkocht. De inspecteur stelt dat er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Vanaf het begin is duidelijk dat de heren het pand hebben gekocht om het uiteindelijk met winst te verkopen.  U kunt de uitspraak hier raadplegen.

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 2013

Een verkoopwinst van een belastingplichtige is belast i.v.m. voorkennis, gevolg "resultaat uit overige werkzaamheden met heffing in box 1". De belastingplichtige was DGA van een onroerendgoedmaatschappij. De Rechtbank was het met de belastingplichtige eens, het Gerechtshof niet. Dit betrof een erg feitelijke procedure waar u niet zoveel mee kunt of hoeft. Het Gerechtshof deed op 11 juni 2013 uitspraak.

Aantekening belastingadviseur

Opbrengsten zijn pas belast als er sprake is van een bron van inkomen. De voorwaarden hiervoor zijn:

 1. deelname aan het economische verkeer;
 2. beogen een voordeel te behalen;
 3. voordeel redelijkerwijs te verwachten.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is sprake van een bron van inkomen. De inkomsten zijn dan belast resp. de verliezen zijn dan aftrekbaar. Meestal geven de daadwerkelijke feiten de doorslag. Mits zorgvuldig bedacht en uitgevoerd, kunt u onbelast een vermogenswinst maken op de verkoop van panden.

Bron: Hof Den Haag, 31-03-2010, rolnummer 08/00005.  

Deel deze pagina

Laatste update op 24-12-2021
Artikel gemaakt op 18-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Verkoopwinst pand box 1 of box 3

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap