print sitemap zoeken disclaimer contact

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. De ondernemer mag een vast bedrag in mindering brengen op de winst uit onderneming. De ondernemer heeft alleen recht op deze aftrek als hij minimaal 1.225 uren per jaar (zeg 25 uur per week) aan zijn onderneming heeft besteed. Tevens moet hij minimaal 50% van zijn beschikbare tijd aan zijn bedrijf besteden. Sinds enkele jaren geldt het urencriterium niet meer voor de MKB-winstvrijstelling.

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt (daarna 50% van het bedrag). Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. Het is nu niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 € 5.030 en wordt niet meer geïndexeerd of verhoogd. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren verlaagd, in 2024 tot €3.750.

Tarieven zelfstandigenaftrek 2024 en daarna

 • 2024 : € 3.750
 • 2025 : € 2.470
 • 2026 : € 1.200
 • 2027 - 2036 : € 900

Tarieven zelfstandigenaftrek 2022 en 2023

 • Aftrek € 5.030 (2022: € 6.310)
 • Aftrekpercentage 36,93% (2022: 40%)
 • Startersaftrek € 2.123
 • Aftrek S&O € 14.202 (2022: € 13.360)
 • Extra S&O voor starters € 7.106 (2022: € 6.684)

Urencriterium 2020 en 2021 soepel

Het kabinet komt ondernemers in 2020 en 2021 tegemoet bij het bijhouden van hun uren, dit door de corona crisis. Ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar aan hun bedrijf besteden. Door de corona crisis kan er veel minder werk zijn. De belastingdienst gaat ervan uit dat de ondernemer 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Voor ondernemers met piekuren in januari - juli is er een aparte regeling. Verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen worden soepel afgehandeld.

Toelichting zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Indien de ondernemer in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2.123 (startersaftrek).

De zelfstandigenaftrek (voor normale ondernemers, zijnde niet de startende ondernemer) kan niet verrekend worden met ander box 1-inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden gerealiseerd, dan wordt de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar voortgewenteld om in een toekomstig jaar alsnog te verrekenen met de winst.

Bijzonderheden

 1. Voor zwangere vrouwen geldt de fictie dat zij worden geacht tijdens de zwangerschap hetzelfde aantal uren te hebben gewerkt als voor de zwangerschap.
 2. Alle uren die de zakelijke belangen van de onderneming dienen tellen mee voor het urencriterium (Hoge Raad 14 maart 2003).
 3. Het bijhouden van de uren is verstandig, dit voorkomt discussies achteraf, een duidelijke agenda kan hierbij helpen.

Rechter en urenregistratie

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (d.d. 1 oktober 2013) kwam de registratie van uren aan de orde. Een startende ondernemer heeft in veel gevallen ook nog inkomen uit dienstbetrekking. In dergelijke gevallen is een urenregistratie vereist. Het achteraf opmaken van een schatting van de uren is niet voldoende.

Zelfstandigenaftrek 2021

Vast bedrag, onafhankelijk van het winstniveau, van € 6.670.

Zelfstandigenaftrek 2020

Vast bedrag, onafhankelijk van het winstniveau, van € 7.030.

Zelfstandigenaftrek 2012 tot en met 2019

Vast bedrag, onafhankelijk van het winstniveau, van € 7.280 (cijfers 2012 - 2019).

Zelfstandigenaftrek 2011

winst

aftrek

> 59.810

4.602

> 57.565 en < 59.810

5.236

> 55.315 en < 57.565

5.931

> 53.070 en < 55.315

6.633

> 18.540 en < 53.070

7.266

> 16.295 en < 18.540

8.154

> 14.045 en < 16.295

8.817

< 14.045

9.484

Zelfstandigenaftrek 2010

winst

aftrek

> 59.450

4.574

> 57.220 en < 59.450

5.204

> 54.985 en < 57.220

5.895

> 52.750 en < 54.985

6.593

> 18.425 en < 52.750

7.222

> 16.195 en < 18.425

8.105

> 13.960en < 16.195

8.764

< 13.960

9.427

Zelfstandigenaftrek

2009

winst

aftrek

> 58.340

4.486

> 56.150 en < 58.340

5.106

> 53.995 en < 56.150

5.785

> 51.765 en < 53.955

6.470

> 18.080 en < 51.765

7.087

> 15.890 en < 18.080

7.953

> 13.695 en < 15.890

8.600

< 13.695

9.251

Zelfstandigenaftrek

2008

winst

aftrek

> 57.360

4.412

> 55.210 en < 57.360

5.020

> 53.050 en < 55.210

5.688

> 50.895 en < 53.050

6.361

> 17.775 en < 50.895

6.968

> 15.620 en < 17.775

7.820

> 13.465 en < 15.620

8.456

< 13.465

9.096

Zelfstandigenaftrek

2007

winst

aftrek

> 56.930

4.379

> 54.795 en < 56.930

4.982

> 52.655 en < 54.795

5.645

> 50.515 en < 52.655

6.313

> 17.640 en < 50.515

6.916

> 15.500 en < 17.640

7.761

> 13.360 en < 15.500

8.393

< 13.360

9.028

Zelfstandigenaftrek

2006

winst

aftrek

> 56.030

4.310

> 53.935 en < 56.030

4.903

> 51.825 en < 53.935

5.556

> 49.720 en < 51.825

6.213

> 17.360 en < 49.720

6.807

> 15.255 en < 17.360

7.638

> 13.150 en < 15.255

8.260

< 13.150

8.885

Zelfstandigenaftrek

2005

winst

aftrek

53.450 en hoger

4.068

> 51.360 en < 53.450

5.244

> 49.725 en < 51.360

5.864

> 17.205 en < 49.725

6.425

> 15.115 en < 17.205

7.209

> 13.130 en < 15.115

7.796

< 13.130

8.386

Deel deze pagina

Laatste update op 19-09-2023
Artikel gemaakt op 04-04-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Tarieven & Cijfers Zelfstandigenaftrek

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap