print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers


Een concern van een aantal B.V.'s (of N.V.'s) kiest al snel voor een fiscale eenheid. Dit is gemakkelijk, én aangifte vennootschapsbelasting én intern eenvoudig activa verplaatsen naar andere B.V.'s zonder belastingheffing. Wat mijn klanten zich veelal niet realiseren is dat de eenheid (van een aantal B.V.'s) voor de Belastingdienst aansprakelijk is voor belastingschulden. De Belastingdienst mag vorderingen van de ene B.V. verrekenen met schulden van de andere.

Een teruggave van vennootschapsbelasting of omzetbelasting van B.V. X mag dus worden verrekend met een loonbelastingschuld van B.V. Y. Gezien de golf van faillissementen zie je steeds meer problemen die ontstaan door de fiscale eenheid. De rechter heeft in december 2004 bepaald dat het verrekenen ook zijn beperkingen kent. Belastingvorderingen en schulden mogen worden verrekend, maar niet een onverschuldigde betaling, rente, procesvergoedingen en schadevergoedingen.

De Belastingdienst (of ontvanger) is hebberig en heeft veel rechten, deze rechten zijn nu iets ingeperkt.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-12-2012
Artikel gemaakt op 23-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2005 Verrekening belastingschulden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap