print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeldbrief verlaging fictief loon DGA

Bijvoorbeeld i.v.m. corona

Belastingdienst Ondernemingen
Postbus ...
......... te ...............

Plaats, datum

Onderwerp: verzoek standpunt hoogte gebruikelijk loon ex artikel 12a Wet Loonbelasting 1964 ten name van ............... B.V. met fiscaalnummer ............... (RSIN nummer ...............) gevestigd te ............... aan de ...............

                                                                            

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u om verlaging van het fictief loon voor de DGA, dit zoals is opgenomen in artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Vooraf

Er zijn diverse maatregelen genomen om bedrijven en ZZP'ers te helpen bij de financiële crisis. In dit kader verwijs ik u naar:

 • de brief van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat d.d. 12 maart 2020 met kenmerk CE-AEP/ 20072624; en
 • de brief d.d. 17 maart 2020 (kenmerk CE-AEP/ 20077147) inzake noodpakket banen en economie;
 • onder aanvulling van de maatregelen welke specifiek door de Belastingdienst zijn genomen (belastingdienst.nl/coronavirus).

Tot op dit moment zijn er geen maatregelen genomen aangaande het verplichte salaris van de DGA.

Verzoek

Het huidige salaris van de heer / mevrouw ............... (BSN ............... en wonende aan de ............... te ...............) bedraagt € ......... Ik verzoek u dit salaris voor de komende periode te mogen verlagen tot € ......... bruto per maand. De redenen hiervoor zijn (beoordelen / invullen):

 1. B.V. is in startfase;
 2. loon van vergelijkbare mensen is lager;
 3. DGA werkt thans in deeltijd;
 4. loon uit vergelijkbaar werk is lager dan het DGA-loon;
 5. verlies binnen de B.V.

De omzet in 2021 bedroeg € ........., de verwachte omzet over 2021 bedraagt  € ........., dit impliceert een daling van ...%. Het bedrijfsresultaat over 2019 bedroeg € ......... en in 2021 verwacht ik een bedrijfsresultaat van € .........

Ik verzoek u het gebruikelijke loon vast te stellen op € ......... per maand omdat de verliesgevende situatie waarin de rechtspersoon zich bevindt geen ruimte geeft om het hogere salaris te betalen. Over 2020 wordt een negatief bedrijfsresultaat verwacht. De continuïteit van de rechtspersoon komt door de crisis in gevaar en het uitbetalen van het gebruikelijk loon is feitelijk niet mogelijk.

Goedkeuring

Dit verzoek voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 3 van het Besluit fiscaal bestuursrecht (besluit 9 mei 2017, nummer 2017 - 1209), het zogenaamde vooroverleg.  Dit verzoek zou op grond van de eerdere crisismaatregel 2009 / 2010 kunnen worden behandeld.

Ik verzoek u de goedkeuring te verlenen onder de volgende voorwaarden:

 • Ik verzoek u het fictief loon te mogen verlagen tot € ......... per maand;
 • Dit in ieder geval voor de periode tot en met juli 2020;
 • Zodra de omvang van de werkzaamheden toeneemt en / of de resultaten / omzet verbeteren, wordt het gebruikelijk loon alsnog aangepast;
 • Ik zal als DGA niet op een andere wijze gelden aan de B.V. onttrekken;
 • Ik begrijp dat u niet aan deze goedkeuring bent gehouden als de feitelijke situatie anders blijkt te zijn en / of als de situatie substantieel zou wijzigen.

Ik verzoek u deze brief ter goedkeuring te ondertekenen en mij per post en e-mail (...............@...............) een bevestiging te sturen. Als u vragen en / of opmerkingen heeft, dan kunt u mij het beste een e-mail sturen.

Met vriendelijke groet,

...............

Vragen over aanpassing fictief loon DGA ?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-12-2020
Artikel gemaakt op 27-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Bedrijven Voorbeeldbrief verlaging fictief loon DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap