print sitemap zoeken disclaimer contact

Bijdrage voor zorgaanbieders i.v.m. coronacrisis

Speciale regeling voor ondermeer tandartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleging en kraamzorg

Tegemoetkoming in de zorgsector, de continuïteitsbijdrage-regeling

Op 5 april hebben Zorgverzekeraars Nederland de Continuïteitsbijdrage‐regeling bekend gemaakt. Doel hiervan is zorginstellingen te ondersteunen die door de coronacrisis last hebben van vraaguitval. De regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering.

Hoogte continuïteitsbijdrage voor zorgsector

 • De continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed.
 • Ook is er een regeling voor zorgaanbieders met een directe liquiditeitsvraag: voor hen is er de mogelijkheid om een vooruitbetaling te vragen.
 • Voor zorgaanbieders die specifieke coronazorg leveren of die WLZ-zorg leveren wordt een aparte regeling gemaakt.
 • De continuïteitsbijdrage kan vanaf begin mei 2020 worden aangevraagd.

Continuïteitsbijdrage-regeling i.v.m. coronacrisis

Deze regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020). De regeling gaat met terugwerkende kracht in en loopt van 1 maart tot 1 juni 2020, daarna kan de regeling verlengd worden.

In hoofdlijnen de regeling voor zorgaanbieders

 • Vanaf begin mei kan de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd.
 • De regeling start per 1 maart en loopt tot en met 30 juni 2020.
 • De continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden.
 • De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet, verwachting is dat dit percentage zal liggen tussen de 60 en 85% van de normale vergoeding.
 • De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald. Wel wordt er gekeken naar de werkelijke productie in de periode van de regeling en inhaaleffecten.
 • Een belangrijke voorwaarde is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen (zoals de NOW-regeling) in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.
 • Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt.

Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage-regeling i.v.m. coronacrisis

Binnen de regeling is de eerste betaling gepland in mei. Voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot betaling in mei, omdat ze al eerder in financiële problemen dreigen te komen, is er vooruitbetaling mogelijk.

Deze aanvullende regeling is beschikbaar voor:

 • eerstelijns laboratoria,
 • mondzorg,
 • kraamzorg,
 • fysiotherapie,
 • oefentherapie,
 • ergotherapie,
 • wijkverpleging,
 • zittend ziekenvervoer en
 • zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

In hoofdlijnen

 • Zorgaanbieders uit deze branches met een zorgcontract kunnen, als dat echt noodzakelijk is, vanaf 14 april een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO;
 • De vooruitbetaling hoeft maar op één plaats te worden aangevraagd en wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars uitbetaald;
 • De vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet met een drempelbedrag van € 250;
 • Nadere voorwaarden worden voor 14 april bekendgemaakt.

Zorgaanbieders uit andere branches dan hierboven genoemd die op korte termijn financiële problemen verwachten, kunnen contact opnemen met hun primaire zorgverzekeraar.

Bron bijdrage voor zorgaanbieders

Brief 5 april maart Zorgverzekeraars Nederland,kenmerk B-20-5256

Vragen over de regeling voor zorgaanbieders

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW-regeling zorg Bijdrage zorgaanbieder corona

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap