print sitemap zoeken disclaimer contact

Innovatie en belastingen

Wat levert innovatie fiscaal op?

De overheid wil innovatie via fiscale voordelen stimuleren. De belangrijkste maatregelen zijn:

  1. Energie-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie).
  2. VAMIL (vervroegde afschrijving op investering in milieu) en milieu-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in milieu).
  3. WBSO (aftrek op loonkosten die worden besteed aan innovatie).
  4. Innovatiebox (minder winstbelasting op innovatiewinst).

Voor alle maatregelen gelden specifieke regelingen. De onder 1, 2 en 3 genoemde maatregelen stellen als eis dat u de investering meldt bij de Belastingdienst. De investering moet op een lijst staan, deze wordt door de Belastingdienst verstrekt. De onder 4 genoemde regeling vereist een beschikking van de Belastingdienst, u moet deze dus overleggen.

Duurzaam en innovatief ondernemen  

De energie-investeringsaftrek (EIA)

Als u investeert in energiezuinige technieken of systemen, krijgt u een extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U mag 45,5% van de investeringskosten extra van uw winst aftrekken. Als u een B.V. heeft, krijgt u 11% van de investering van de Belastingdienst terug (41,5% van 25%). De lijst kunt u hier downloaden. 

De VAMIL en milieu-investeringsaftrek (MIA)

Als uw bedrijf door investeringen de schade aan het milieu beperkt, krijgt u een extra aftrekpost en mag u de investering zeer snel afschrijven. De investeringen staan op de milieulijst. De lijst kunt u hier downloaden. De MIA bedraagt in 2022 maximaal 45%. Via de VAMIL-regeling kunt u maximaal 75% van de investering ineens afschrijven. Vanaf 2022 valt de elektrische auto niet meer onder deze regelingen.

De WBSO

Via de WBSO kunt u de loonkosten op innovatiewerkzaamheden beperken. De regeling geldt voor loonkosten, maar ook voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek bij ondernemers (minimaal 10 uur per week aan besteden). U moet dit aanvragen bij het agentschap, het uitvoeringsorgaan voor innovatiezaken. De aftrek voor ondernemers bedraagt maximaal € 13.188 (cijfers 2021). Voor starters komt hier nog € 6.598 bij.

De innovatiebox 9% winstbelasting

Als u een B.V. heeft en aan innovatie doet, kunt u wellicht aanspraak maken op de innovatiebox. Dit is een complexe regeling die eenvoudiger lijkt dan dat die is. De winstbelasting over innovatie wordt via deze box verlaagd van 15% - 25% tot 9%. Voor het project moet u een WBSO-regeling hebben of er moet een octrooi aanwezig zijn. De innovatiebox wordt uitgevoerd door een speciale afdeling bij de Belastingdienst. In overleg tussen u, onze specialisten en de Belastingdienst wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten.

Meer weten van wat levert innovatie fiscaal op

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2022
Artikel gemaakt op 27-12-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Wat levert innovatie fiscaal op

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap