print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Wat levert innovatie fiscaal op

Wat levert innovatie fiscaal op?

De overheid wil innovatie via fiscale voordelen stimuleren. De belangrijkste maatregelen zijn:

  1. Energie-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie).
  2. VAMIL (vervroegde afschrijving op investering in milieu) en milieu-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in milieu).
  3. WBSO (aftrek op loonkosten die worden besteed aan innovatie).
  4. Innovatiebox (minder winstbelasting op innovatiewinst).
  5. RDA aftrek (sneller afschrijven activa - sinds 2012).

Voor alle maatregelen gelden specifieke regelingen. De onder 1, 2 en 3 genoemde maatregelen stellen als eis dat u de investering meldt bij de Belastingdienst. De investering moet op een lijst staan, deze wordt door de Belastingdienst verstrekt. De onder 4 genoemde regeling vereist een beschikking van de Belastingdienst, u moet deze dus overleggen.

Duurzaam en innovatief ondernemen  

De energie-investeringsaftrek (EIA)

Als u investeert in energiezuinige technieken of systemen, krijgt u een extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U mag 41,5% van de investeringskosten extra van uw winst aftrekken. Als u een B.V. heeft, krijgt u 10% van de investering van de Belastingdienst terug (41,5% van 25%). De lijst kunt u hier downloaden. 

De VAMIL en milieu-investeringsaftrek (MIA)

Als uw bedrijf door investeringen de schade aan het milieu beperkt, krijgt u een extra aftrekpost en mag u de investering zeer snel afschrijven. De investeringen staan op de milieulijst. De lijst kunt u hier downloaden. De bekenste investering op deze lijst is de elektrische auto en mestverwerkingsinstallaties. De MIA bedraagt in 2011 maximaal 36%. Via de VAMIL-regeling kunt u maximaal 75% van de investering ineens afschrijven, in 2010 was dit nog 100%.

De WBSO

Via de WBSO kunt u de loonkosten op innovatiewerkzaamheden beperken. De regeling geldt voor loonkosten, maar ook voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek bij ondernemers (minimaal 10 uur per week aan besteden). U moet dit aanvragen bij het agentschap, het uitvoeringsorgaan voor innovatiezaken. De aftrek voor ondernemers bedraagt maximaal € 12.104 (cijfers 2011). Voor starters komt hier nog € 6.054 bij.

De innovatiebox

Als u een B.V. heeft en aan innovatie doet, kunt u wellicht aanspraak maken op de innovatiebox. Dit is een complexe regeling die eenvoudiger lijkt dan dat die is. De winstbelasting over innovatie wordt via deze box verlaagd van 20% - 25% tot 5%. Voor het project moet u een WBSO-regeling hebben of er moet een octrooi aanwezig zijn. De innovatiebox wordt uitgevoerd door een speciale afdeling bij de Belastingdienst.

RDA-subsidie

Met de Research en Development Aftrek (RDA) is er sinds 2012 een nieuwe aftrekpost voor bedrijven die willen investeren in R&D. Als u een WBSO-verklaring heeft kunt u veelal eenvoudig van deze mogelijkheid gebruik maken. Heeft u geen recht op een WBSO-verklaring, dan heeft u ook geen recht op de RDA aftrek. De RDA is bedoeld om ondernemingen die S&O werkzaamheden verrichten financieel te ondersteunen. Het percentage voor de RDA is in 2013 verhoogd van 40% (2012)  tot 54% (2013). Vanaf 2014 wordt de RDA beperkt, dus doe uw investeringen in 2013.

Wie komt er in aanmerking voor de RDA?

Bedrijven en ondernemers die innoveren komen voor de regeling in aanmerking. De voorwaarden zijn:

  1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (B.V. / N.V.).
  2. U investeert in enig kalenderjaar in R&D-activa.
  3. U bent in het bezit van een zogenaamde WBSO- (of S&O-)verklaring resp. u komt hiervoor in aanmerking.

Het netto voordeel voor een B.V. is 10%. U kunt namelijk 40% van de investering ineens ten laste van de winst brengen. Dit levert dan bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% een voordeel op van 10%.


Meer weten van wat levert innovatie fiscaal op


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Wat levert innovatie fiscaal op

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap