print sitemap zoeken disclaimer contact

DGA leent geld aan B.V.

Een DGA leent geldt aan zijn B.V. of heeft een vordering op zijn B.V. De B.V. kan de lening - bijvoorbeeld door de coronacrisis of financiële tegenwind - niet terugbetalen. Kan de DGA de vordering in box 1 afboeken?

Fiscale gevolgen van vordering op de B.V.

Veel bedrijven komen in de financiële problemen door de coronacrisis. Vorderingen kunnen hierdoor niet meer worden afgelost en / of rente kan niet meer worden betaald. De vordering heeft hierdoor een lagere waarde (dan de nominale waarde). Kan een DGA zijn vordering op zijn B.V. afboeken als de B.V. het lastig krijgt?

Fiscale voorziening in box 1 voor DGA

Mag de DGA per eind 2019 een fiscale voorziening vormen voor het mogelijke risico dat (een deel van) de vordering niet door de B.V. kan worden terugbetaald? Omdat dit per eind 2019 moet worden beoordeeld, lijkt een dergelijke voorziening niet mogelijk. Eind 2019 viel in redelijkheid niet te verwachten dat de situatie inzake het coronavirus in China zich zou ontwikkelen tot een crisis in Nederland.

In de VPB-sfeer (in de B.V.) kan een dergelijke voorziening wel worden gevormd voor te verwachten verliezen in 2020, dit conform een speciale maatregel die hiervoor is bedacht.

Kwijtschelding van de vordering door de DGA

Als de vordering waardeloos is geworden, kan deze worden kwijtgescholden. Dit zal ervoor zorgen dat de B.V. winst maakt (kwijtscheldingswinst). De B.V. kan dan - onder voorwaarden - een beroep doen op de kwijtscheldingswinstvrijstelling. De winsten zijn dan niet belast met vennootschapsbelasting, de compensabele verliezen moeten wel worden ingeleverd.

Als de lening als een onzakelijke lening wordt aangemerkt, dan kan de lening niet worden afgeboekt in box 1. De bewijslast hiervoor rust bij de Belastingdienst, maar in diverse procedures lukt dit. Als de Belastingdienst kan bewijzen dat het een lening betreft die op onzakelijke gronden is verstrekt, dan is de vordering in privé niet aftrekbaar. Een kwijtschelding van een onzakelijke lening moet dan worden gezien als informeel kapitaal. Het verlies kan dan soms in box 2 in aftrek worden gebracht, ook hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Verlies nemen in box 1 is voor de DGA aantrekkelijker dan verlies nemen in box 2.

DGA verstrekt leningen in 2020 i.v.m. coronacrisis

Als de DGA in 2020 een lening verstrekt aan zijn B.V. of een borgstelling gaat tekenen (t.b.v. de bancaire instelling), dan moet dit op zakelijke gronden plaatsvinden en goed en volledig worden vastgelegd. Hierbij moet de DGA handelen zoals een derde zou handelen. De Belastingdienst kan in deze lastige tijd eenvoudig stellen dat de DGA om persoonlijke redenen een lening heeft verstrekt, waarbij hij / zij op dat moment wist of kon weten dat deze niet zou worden terugbetaald, een zogenaamde bodemloze-put-lening. Als hiervan sprake is, dan kan de vordering (uiteindelijk) niet in box 1 worden afgewaardeerd.

Noot fiscaal jurist inzake afwaardering vordering DGA

Als een DGA een vordering wil afwaarderen en / of een nieuwe vordering wil verstrekken, is advisering door een fiscaal jurist van essentieel belang. Het risico dat de vordering uiteindelijk niet kan worden afgewaardeerd is groot. Ook moeten er diverse bescheiden (leningsovereenkomst, borgstellingsovereenkomst, borgstellingsvergoeding, notulen, bestuursbesluit, etc.) worden opgesteld en ondertekend. Als een persoon geld leent aan een bedrijf van een familielid, moet ook worden gekeken naar de risico's. Veelal zal de lening worden ondergebracht in box 3 (bij de schuldeiser). Er kan in voorkomende gevallen echter sprake zijn van een schenking, bijvoorbeeld als vader een lening verstrekt aan het bedrijf van zijn zoon. Ook hierbij is dus advisering wenselijk.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een mail voor een vrijblijvend advies.

Als DGA geld lenen aan BV i.v.m. corona crisis?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-05-2020
Artikel gemaakt op 12-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen DGA leent geld aan B.V.

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap