print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Belastingvrije ontslagvergoeding uit Duitsland

Belastingvrije ontslagvergoeding uit Duitsland

Een werknemer krijgt een ontslagvergoeding van ruim € 1,7 miljoen. De werknemer werkte in Nederland en in Duitsland. Nederland mag niet heffen over het Duitse deel van de ontslagvergoeding, Duitsland heft niet over de ontslagvergoeding. Gevolg: ongeveer € 700.000 kwam belastingvrij bij de werknemer binnen.

Ontslagvergoeding en belastingen

De heer X krijgt een ontslagvergoeding van ruim € 1.700.000. De heer X woont in Nederland en werkt voor een in Nederland gevestigde werkgever. Hij heeft gewerkt in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De heer X werkte gedurende 42% van zijn tijd in Duitsland en 58% in Nederland. De heer X claimde in zijn aangifte Inkomstenbelasting een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor het Duitse deel van zijn ontslagvergoeding (artikel 10 lid 1 en 2 Belastingverdrag Duitsland). Duitsland heft niet over de ontslagvergoeding.

De inspecteur was hierdoor van mening dat slechts een beperkte voorkoming van dubbele belasting door Nederland hoeft te worden verleend. De inspecteur kwam op deze stelling op grond van een besluit uit 2007. In dit besluit staat dat Nederland de ontslagvergoeding in haar belastingheffing mag betrekken als Duitsland het heffingsrecht over die vergoeding niet zou uitoefenenen.

De Rechtbank was er vlot klaar mee. Het belastingverdrag is gesloten tussen 2 landen en dit verdrag is duidelijk (artikel 10, 20 en 25 belastingverdrag en artikel 14 van het slotprotocol bij het verdrag), heffing gaat naar Duitsland. Het besluit heeft betrekking op een artikel in het belastingverdrag, het besluit stelt dat beide landen met elkaar in overleg kunnen treden bij problemen en twijfels of om situaties die onbillijk zijn op te lossen. Het belastingverdrag is helder: "Nederland mag heffen over de ontslagvergoeding, maar moet voor het Duitse deel een voorkoming geven." Het besluit ziet niet op dergelijke zaken.

De rechter vindt dat de inspecteur de proceskosten (forfaitair) moet betalen, vergoeding ruim € 2.000!

Noot fiscaal jurist over ontslagvergoeding

Sinds 2014 is de ontslagvergoeding vrijwel altijd direct belast, een stamrecht B.V. of lijfrente behoort niet meer tot de mogelijkheden. Als u internationaal hebt gewerkt, dan kunt u wellicht nog wel een voordeel behalen. Met Duitsland is een nieuw belastingverdrag gesloten, de bovenstaande procedure is gebaseerd op het oude belastingverdrag. Of er hoger beroep is ingesteld is mij thans niet bekend.

Bron belastingvrije ontslagvergoeding

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 24 januari 2014.

Besluit Staatssecretaris van Financiën d.d 14 november 2007 (nummer IFZ 2007/754M).


Meer weten van belastingvrije ontslagvergoeding uit duitsland


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Belastingvrije ontslagvergoeding uit Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap