Volg ons op:

Verhuur via Airbnb komt steeds meer voor, wij adviseren regelmatig mensen die een discussie krijgen met de Belastingdienst.

Twitter Updates

Airbnb-inkomsten belastingvrij of toch niet?

Moet u belasting betalen over de inkomsten bij verhuur van uw woning (of garage of tuinhuisje) via bijvoorbeeld Airbnb? We zetten de fiscaliteit, de mening van de rechtbank en de mening van de Staatssecretaris eens naast elkaar.

Airbnb-inkomsten zijn belastingvrij

Volgens de Rechtbank Noord Nederland zijn de inkomsten uit de verhuur van een tuinhuisje belastingvrij (voor de liefhebber, op grond van artikel 3.113 wet IB, de tijdelijke verhuur). Volgens de rechter ziet dit artikel enkel op de tijdelijke verhuur van de gehele woning en niet bij de verhuur van een deel van de woning. De rechter stelt dat de eigen woning, gewoon een eigen woning blijft, ook als deze (deels) tijdelijk wordt verhuurd (artikel 3:111 zevende lid wet IB).

Procedure rechtbank inzake Airbnb

Henk woont met Trees in een eigen woning. Sinds 2015 hebben ze een mooi tuinhuisje, deze is nieuw gebouwd. Het tuinhuisje wordt verhuurd aan toeristen. In 2015 gedurende 21 dagen, de opbrengst bedraagt ruim € 3.500. De Belastingdienst is van mening, dat 70% van de huurinkomsten belast moeten worden (artikel 3:112 en 3:113 Wet IB). De rechter stelt dat verhuur van een deel van de woning niet onder deze regeling valt, de reden volgens de rechter:

Mening Staatsecretaris over inkomsten Airbnb

De Staatssecretaris van Financiën is het niet met de rechter eens. De verhuur van tuinhuisjes valt volgens de Staatssecretaris niet onder de kamerverhuurvrijstelling, de toerist is namelijk niet ingeschreven op dit adres (bij de gemeente). Er zijn Kamer-vragen gesteld over deze uitspraak. Volgens de Staatssecretaris valt ook de verhuur van een deel van de eigen woning onder artikel 3:113/ 3:112 Wet IB. Er kan zelfs sprake zijn van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden, dit zal afhangen van de omvang.

Fiscale noot Airbnb-inkomsten

De Belastingdienst gaat in hoger beroep tegen de genoemde uitspraak. Is ook logisch gezien het belang. In Nederland verhuren ongeveer 10.000 mensen een deel van hun eigen woning. In 2016 waren dit er 8.000 met in totaal 24 mln aan inkomsten. En dan gaat het om het aantal mensen dat bekend is bij de Belastingdienst, het werkelijk aantal zal veel hoger liggen. De lijn tot nu toe was dat 70% van de inkomsten belast zijn en de kosten deels aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om kosten welke direct samenhangen met de verhuur, hierbij kunt u denken aan:

  1. gas/water/ electra
  2. schoonmaakkosten
  3. wassen
  4. advertenties en reclame

Soms is er wel 6% BTW verschuldigd (bij inkomsten boven € 20.000 (door KOR-regeling) en actieve verhuur).

Tevens kunnen hypotheekverstrekkers gaan piepen (kijk in uw hypotheekakte). De hypotheekrente blijft in z'n geheel gewoon aftrekbaar.

De rechter gooit nu een steen in de fiscale vijver, de inkomsten zijn volgens hem bij gedeeltelijke verhuur van de eigen woning be-lastingvrij. In hoger beroep zal blijken of dit ook zo blijft, mijn fiscale bril zegt mij dat dit niet zo is. De uitspraak door de rechtbank is wel goed gemotiveerd, dus de hoger beroepprocedure is een uitdaging.

Als een huurder (niet eigenaar van een woning) tijdelijk zijn huurwoning verhuurt is dit (via een omweg) belastingvrij. Het huurrecht is belast in box 3 edoch op grond van de wet ook weer vrijgesteld (artikel 5.19 vierde lid wet IB). Het kan wel zijn dat er BTW is ver-schuldigd over de verhuur. Meestal blijft de huurtoeslag gewoon van toepassing.

In vrijwel alle gevallen moet er toeristenbelasting worden betaald.

Er staan ongeveer 20.000 Nederlandse kamers en woningen op de site van Airbnb. In 2015 heeft de Belastingdienst al aangegeven de site te gaan controleren en in kaart te willen brengen welke mensen de inkomsten ook opgeven.  In de VS moet Airbnb de infor-matie aan de Belastingdienst verstrekken (mits hoger dan 20.000 dollar en meer dan 200 reserveringen), in Nederland is dit nog niet zo, zal een kwestie van tijd zijn. Uitdaging is dat Airbnb in Nederland geen vestiging heeft. Airbnb is geen lastige of gesloten orga-nisatie, in Amsterdam houdt Airbnb zelfs de toeristenbelasting in. Via je account op Airbnb kun je zelfs de belastinginkomsten bekijken.

Fiscale en formele checklist Airbnb-verhuur

Als u uw woning of een deel hiervan gaat verhuren via Airbnb zijn een paar dingen echt van belang:

  1. formele eisen verhuur: zoals brandveiligheid etc.;
  2. moet u inkomstenbelasting betalen (is discutabel);
  3. moet u BTW in rekening brengen (meestal niet);
  4. bent u toeristenbelasting verschuldigd (meestal wel);
  5. stelt uw gemeente eisen aan tijdelijke verhuur (meestal wel, kijk op site gemeente);
  6. is uw hypotheekverstrekker het eens met de verhuur (kijk in hypotheekakte).

Bron Airbnb belastingvrij

Rechtbank Noord Holland (ECLI:NL:RBNHO:2018:4343)

Vragen over verhuur via Airbnb

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van airbn inkomsten belastingvrijAuteur(s) van airbn inkomsten belastingvrij


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 06-09-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen