print sitemap zoeken disclaimer contact

Tips voor senioren

Mijn vader is 65 en hij vroeg mij of ik nog speciale tips voor hem had. Senioren of 65-plussers kunnen diverse voordelen krijgen, maar ook op fiscaal gebied gloort er hoop. In dit artikel diverse fiscale tips voor senioren, voor de leesbaarheid worden bedragen afgerond.

Belastingtarief

Het belastingtarief voor 65-plussers is lager dan voor jongere mensen. De percentages in de eerste schijven (tot € 30.000) zijn lager, namelijk 15,65% (tot € 16.000) en 22,60% (tot € 30.000). Bij inkomen boven de € 30.000 is het tarief weer (te) hoog namelijk 42% en 52%.

Inkomen overdragen

Oude polissen (oud regime lijfrentepolissen) worden bij de begunstigde belast. Als uw inkomen hoog is maar dat van uw echtgenote laag, dan kunt u de begunstiging aanpassen en het inkomen uit de polis bij uw echtgenote laten vallen. Dit lijkt een foutje in de wet en de fiscus kan hier scherp op zijn, overleg dit met uw verzekeringsadviseur. U kunt ook overwegen om de uitkeringen aan uw echtgenoot te schenken.

Inkomen

Gezien het belastingtarief is het verstandig inkomen uit te stellen tot na uw 65e verjaardag.

Vermogen

Uw vermogen is tot ruim € 20.000 vrijgesteld, daarboven moet u 1,2% belasting betalen. Als uw inkomen in box 1 lager is dan € 18.100 en uw vermogen lager dan € 254.000, heeft u recht op een extra vrijstelling in box 3, de zogenaamde ouderentoeslag. Deze toeslag kan maximaal zo'n € 30.000 bedragen.

Hypotheek aflossen

Sinds enkele jaren is er een leuke optie in de wet opgenomen. Als u geen of een beperkte hypotheek op uw woning heeft, krijgt u een extra aftrekpost. Als u een kleine schuld heeft kan het verstandig zijn deze af te lossen of onder te brengen in box 3.

Verdelen aftrekposten

Als u getrouwd bent of u heeft een fiscale partner, dan kunt u met aftrekposten schuiven. U mag de aftrekposten inzake ziektekosten, giften en uw eigen woning verdelen zoals u dit wilt. Als uw echtgenoot jonger is dan 65 zal hij / zij meestal tegen een hoger tarief belasting moeten betalen, aftrekposten moeten dan ook naar hem / haar.

Middeling

Als u met pensioen of VUT gaat, daalt meestal uw inkomen. U mag het inkomen van de laatste 3 jaar middelen. Dit is lastig, laat dit door een fiscaal jurist of belastingadviseur berekenen. Wordt u in het laatste middelingsjaar 65, dan geldt een afwijkende berekeningsmethode.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-02-2013
Artikel gemaakt op 19-03-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Fiscale senioren tips 65+

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap