print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Indonesië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
31 december 2003 1 januari 2004  
Soort inkomsten NL IDN Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 1    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij diensten in IDN worden verricht door een inwoner en onderdaan van IDN.
artiesten en sporters 18   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   21 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek
Studenten en in opleiding zijnde personen   22 Mits betalingen uit bronnen buiten NL en voor overige inkomsten zie voorwaarden in verdrag
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 16, lid 3   Tenzij de onderneming in IDN is gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 25 lid 6   Mits via een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 19 lid 3 publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van IDN
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 19, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van IDN
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 19, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan
pensioen (privaat/overheidsbedrijf) en niet ingegane lijfrente
19, lid 1    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 19, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16    
W.W. 19, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 14, lid 5   Mits in voorafgaande 10 jaar als 5% middellijk aandeelhouder inwoner van NL is geweest en er een conserverende aanslag ter zake van emigratie is opgelegd
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Indonesië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap