print sitemap zoeken disclaimer contact

Snel geschil met de Belastingdienst oplossen

Finale geschilbeslechting en snel een beetje …

Belastingprocedures. De meeste belastingplichtigen vinden ze te omslachtig, te lang duren, te duur en te onzeker. Zonder de bijstand van Jongbloed Fiscaal Juristen zit daar zeker wat in. Toch wilt u uw geschil voorleggen aan een belastingrechter. En een onafhankelijk oordeel.

In de overgrote meerderheid van de gevallen krijg u bij de belastingrechter een definitief inhoudelijk oordeel over wat deze ervan vindt. Daar kunt u het mee eens zijn of niet (en in hoger beroep gaan). U heeft in elk geval een inhoudelijke en onafhankelijke mening.

Deze gedachte kwam op bij het lezen van de langlopende zaak ‘Sauna Drôme te Putten’ van 16 juli 2014. Tot vijf keer toe moet de provincie haar huiswerk overdoen ter goedkeuring van een bestemmingsplan uit 2006. Tot overmaat van ramp kunnen de bezwaarmakers een aantal standpunten niet meer innemen, omdat ze dat eerder hadden kunnen (en dus moeten) doen.

Hoe anders is het belastingrecht. Terugwijzingen naar de Belastingdienst om het huiswerk over te doen zijn zeldzaam. Bovendien kunnen alle standpunten in elk stadium worden ingebracht. De enige grens is de goede procesorde. Dus geen overvalstactieken ter zitting.

Wat de laatste tijd in de mode komt bij de algemene bestuursrechter, doet de belastingrechter al jaren: zoveel mogelijk de zaak definitief beslissen.

Versnellen van de procedure

Daarnaast heeft de belastingplichtige een aantal middelen om de zaak te versnellen.

  1. In de eerste plaats natuurlijk de eigen handelwijze: stukken zo spoedig mogelijk indienen en het griffierecht snel betalen. Zorg dat de stukken compleet zijn en laat geen vragen open. Wat wilt u concreet van de rechter?
  2. De tweede mogelijkheid is de Belastingdienst verzoeken om in te stemmen met het overslaan van de bezwaarfase (rechtstreeks beroep). Dat is mogelijk als het vooroverleg met de Belastingdienst al zo grondig is geweest, dat een bezwaarfase niets meer toevoegt.
  3. Ten derde kan bij de Rechtbank (en Hof en Hoge Raad) worden verzocht om versnelde behandeling. Daarvoor is wel een spoedeisend belang noodzakelijk.
  4. Ten vierde kan, met instemming van het Ministerie van Financiën, het Hof worden overgeslagen en direct cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van de Rechtbank (sprongcassatie).
  5. Tot slot kan het nooit kwaad om, in welk stadium dan ook, nogmaals contact te zoeken met de Belastingdienst om te bezien of de zaak in onderling overleg kan worden opgelost.

In een zaak waarin bovenstaande vier stappen zijn doorlopen (waarbij stap drie is afgewezen), bleek het mogelijk een eindoordeel van de Hoge Raad (en een conclusie van de advocaat-generaal!) te krijgen in 20 maanden. Het oordeel van de Rechtbank lag er al na 9 maanden.

Natuurlijk kan het zijn dat u geen baat heeft bij een snelle oplossing. Doorgaans heeft u gedurende de procedure uitstel van betaling. Dat kan een financieringsvoordeel opleveren, of tijd om de financiering te regelen. Let daarbij wel op de ‘torenhoge’ belastingrente (voor de vennootschapsbelasting). Daar staat tegenover dat een boete niet rentedragend is.

Advies

Een procedure hoeft niet langdurig en kostbaar te zijn. Neem bij een (dreigend) geschil contact op om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Bron

Raad van State, 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2597.

Meer weten van snel geschil met belastingdienst oplossen

Deel deze pagina

Laatste update op 21-07-2014
Artikel gemaakt op 21-07-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Fiscale procedures Snel geschil met belastingdienst oplossen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap