print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

Resultaat afhankelijke vergoeding en omzetbelasting

Btw verschuldigd over een vergoeding die afhankelijk is van het resultaat

Moet er omzetbelasting worden betaald over een een extra vergoeding die afhankelijk is van het resultaat? In een eerdere procedure bij het Gerechtshof Den Bosch (in 2020) was het Gerechtshof van mening dat er omzetbelasting moet worden gerekend over een zogenaamde no cure no pay vergoeding, omdat er een rechtstreeks verband is tussen de dienst en de daarvoor ontvangen vergoeding. In deze procedure lagen de feiten iets anders.

Resultaatvergoeding en omzetbelasting, de casus

Bert B.V. heeft omzetbelasting voldaan over de vaste vergoeding die zij aan haar cliënten heeft gefactureerd. Over het aanvullende bedrag als percentage van de totale vergoeding, dat zij heeft ontvangen bij een gunstige afloop, heeft zij geen omzetbelasting voldaan. Bij A wordt een boekenonderzoek ingesteld. De inspecteur stelt dat omzetbelasting moet worden voldaan over het bedrag bij winst en legt daarom een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Bert B.V. stelt, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) van 10 november 2016, C-432/15, Baštová, ECLI:EU:C:2016:855, dat het gaat om winstdelingen en dat die winstdelingen geen vergoedingen zijn voor haar werkzaamheden.

Bert B.V. verstrekt juridisch advies met name voor gedupeerden van aandelenlease-transacties. Voor de betaling spreekt Bert B.V. met de cliënten af dat zij vooraf aan Bert B.V. een vast bedrag betalen voor een gesprek, de vaste kosten en kosten van de procedure (de vaste vergoeding) en dat zij achteraf aanvullend een bepaald percentage van het behaalde resultaat betalen bij een positieve uitspraak. Volgens Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden is de resultaatafhankelijke vergoeding onderdeel van de totale vergoeding die Bert B.V. ontvangt als tegenprestatie voor juridische werkzaamheden. Het Hof is van oordeel dat sprake is van een dienst onder bezwarende titel. Bert B.V. is dus btw verschuldigd over de gehele vergoeding.

Fiscale beoordeling procedure omzetbelasting over no cure no pay

In het arrest Baštová werd geoordeeld dat er voor de aan de orde zijnde dienst, de terbeschikkingstelling van een paard aan de organisator van een paardenwedstrijd, als zodanig geen directe vergoeding werd ontvangen. Tussen het ontvangen prijzengeld en die dienst (de terbeschikkingstelling van het paard) werd geen rechtstreeks verband aanwezig geoordeeld. Het prijzengeld kan slechts in de wacht worden gesleept indien een bijzondere prestatie wordt neergezet. Baštová ontving geen vergoeding om deel te nemen. Hierdoor was er geen sprake van een dienst onder bezwarende titel.

Volgens artikel 8, eerste lid van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt de belasting berekend over de vergoeding. Ingevolge het tweede lid van dit artikel is de vergoeding het totale bedrag dat – of voor zover de tegenprestatie niet in een geldsom bestaat, de totale waarde van de tegenprestatie welke – ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt gebracht, de omzetbelasting niet daaronder begrepen. Ingeval ter zake van de levering of de dienst meer wordt voldaan dan hetgeen in rekening is gebracht, komt in plaats daarvan in aanmerking hetgeen is voldaan.

Om te kunnen spreken van een dienst is vereist dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen deze dienst en een door de belastingplichtige daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie, de bezwarende titel. Een rechtstreeks verband bestaat wanneer tussen de verrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat in het kader waarvan over en weer prestaties worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de ten behoeve van de ontvanger verrichte dienst. Het Gerechtshof verwijst naast het hiervoor genoemde Baštová-arrest tevens naar het Tolsma-arrest, (ECLI:EU:C:1994:80).

Tolsma heeft een draaiorgel, waarmee hij op straat muziek maakt. Hij vraagt voorbijgangers kleingeld in het voorgehouden bakje te doen. Hij gaat ook wel eens bij woningen en winkels langs met het verzoek hem geld te geven. Tolsma ontving een onzekere vergoeding, omdat tussen hem en de voorbijgangers geen sprake was van een overeenkomst op grond waarvan zij gehouden waren een vergoeding te geven voor de door Tolsma gedraaide muziek. De voorbijgangers gaven vrijwillig geld.

Fiscaal advies inzake omzetbelasting

Advies nodig over fiscale merites aangaande omzetbelasting? Neem gerust contact op met onderstaande (ervaren) fiscaal juristen.

Bron vergoeding en omzetbelasting

Gerechtshof Den Bosch d.d. 7 mei 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:1523

Hof van Jusitie 2016

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 9 november 2021

Vragen over omzetbelasting of boekenonderzoek?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-11-2021
Artikel gemaakt op 22-11-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Resultaat afhankelijke vergoeding en btw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap