print sitemap zoeken disclaimer contact

Wijzigingen overdrachtsbelasting

Een van de voorstellen die is gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2020 behelst een wijziging van de Wet Belastingen van Rechtsverkeer. Deze wet ziet onder andere op de overdrachtsbelasting. Voorgesteld wordt om een gedifferentieerd tarief toe te gaan passen.

In december 2021 is aangekondigd dat het tarief voor niet woningen in 2023 wordt verhoogd van 8% naar 9%.

Vrijstelling starters op de woningmarkt

Voor starters op de woningmarkt wordt door de regering voorgesteld om met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren.

Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet de koper/verkrijger voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De verkrijger is meerderjarig en jonger dan vijfendertig;
  • Het moet gaan om een woning;
  • De woning moet als hoofdverblijf gaan dienen, en
  • De (nieuwe) vrijstelling is niet eerder gebruikt.

Verlaagde tarief

Andere natuurlijke personen/kopers van een woning – niet zijnde starters – hebben recht op de toepassing van het verlaagde tarief van 2%, mits zij de woning verkrijgen om deze als hoofdverblijf te gaan gebruiken.

Doorstromers op de woningmarkt kunnen derhalve van het verlaagde tarief van 2% gebruik blijven maken.

Verhoogd tarief

Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen het hogere algemene tarief. Het algemene tarief wordt met ingang van 1 januari 2021 verder verhoogd naar van 6% naar 8%. In 2023 wordt dit tarief verhoogd tot 9%.

Dit betekent dat:

  • de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, en
  • ook verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden gebruikt,
  • worden belast tegen 8%.

Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verkrijging van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun (studerende) kind en verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, bijvoorbeeld woningcorporaties.

Schematische weergave

Schematisch zien de effecten van het wetsvoorstel er als volgt uit... lees hier

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2021 Wijziging overdrachtsbelasting 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap