print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Melden van internationale fiscale adviezen

De DAC 6 richtlijn is in werking gegaan

Europa trekt ten strijde tegen internationale structuren. In Nederland woonachtige of gevestigde belastingadviseurs, accountants, etc. (intermediairs) moeten adviezen met een grensoverschrijdend karakter om belasting te ontwijken melden bij de Belastingdienst.

Wie moet fiscale adviezen melden op grond van DAC 6? 

De meldingsplicht is vrij ruim van opzet en zal schuren met de wettelijke geheimhoudingsplicht. De meldingsplicht geldt voor:

 • Accountants
 • Belastingadviseurs
 • Advocaten
 • Notarissen
 • Banken en trustkantoren
 • Hulp intermediairs
 • Belastingplichtige zelf (soms als adviseur zich beroept op verschoningsrecht of als er geen intermediair is, bijvoorbeeld bij advisering door een bedrijfsfiscalist)

In sommige gevallen hoeft er niet te worden gemeld, dit bijvoorbeeld in situaties waarbij duidelijk is dat een andere intermediair al heeft gemeld. 

Vanaf welk moment adviezen melden o.g.v. DAV 6?

 • Adviezen vanaf 25 juni 2018 moeten worden gemeld vóór 1 maart 2021.
 • Adviezen na 1 juli 2020 moeten worden gemeld vóór 1 februari 2021.
 • Adviezen in 2021 moeten binnen 30 kalenderdagen worden gemeld.

Melding is ruim vormgegeven. Het kan gaan om een kant en klaar advies, maar ook om een advies dat in concept beschikbaar is gesteld, gereed is voor uitvoering of implementatie, of als de eerste stap inzake de advisering is gezet.

Doel van de wetgeving DAC 6

Bij potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies moet een lampje gaan branden bij de adviseur. De informatie (het advies) moet tussen lidstaten worden uitgewisseld. De EU (en Nederland) wil hiermee de fiscale transparantie bevorderen en ongewenste agressieve advisering bij fiscale structuren tegengaan.

Welke straf kan de belastingadviseur of accountant krijgen?

De sancties zijn stevig. Een bestuurlijke boete kan oplopen tot € 870.000 en ook is een strafrechtelijk traject mogelijk. Als er sprake is van een "pleitbaar standpunt", dan kan boete-oplegging niet plaatsvinden. Er zal terughoudend worden omgegaan met boete-opleggingen, de praktijk zal leren hoe dit wordt uitgelegd.

Welke belastingen moeten worden gemeld o.g.v. DAC 6?

Er moet worden gemeld inzake adviezen aangaande:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting
 • Dividendbelasting
 • Erf- en schenkbelasting

Er hoeft dus niet te worden gemeld bij adviezen inzake BTW, douanerechten, accijnzen, sociale zekerheid en leges.

Wat moet u melden o.g.v. DAC 6?

Via e-herkenning 3 moet u inloggen bij de Belastingdienst. In dit portaal moet de volgende informatie worden gemeld:

 • Gegevens van de adviseur (of belastingplichtige)
 • Gegevens over de belastingplichtige en verbonden personen of lichamen
 • Samenvatting van de inhoud van de belastingconstructie
 • Relevante wezenskenmerken
 • Relevante nationale bepalingen / wetgeving
 • De waarde van de belastingconstructie
 • De datum van implementatie
 • De relevante EU lidstaten

Nadere informatie treft u hier aan.

Noot fiscaal jurist inzake DAC 6 richtlijn

Moeten we nu een "cc" of "bcc" van onze e-mail aan de Belastingdienst sturen? De meldingsplicht is breed van opzet, wetgeving is nog niet geheel duidelijk en de straffen zijn stevig. De administratieve lasten bij fiscalisten en accountants, maar ook bij de Belastingdienst, zullen toenemen.

Bron melden internationale adviezen

Nederlandse DAC 6 wetgeving d.d. 18 december 2019

EU richtlijn inzake DAC 6 wetgeving  25 mei 2018

Leidraad DAC 6 van de Belastingdienst d.d. 24 juni 2020

Checklist DAC 6

Hier kunt u internationale adviezen melden in een gegevensportaal bij de Belastingdienst

Vragen over DAC 6 richtlijn ?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2021
Artikel gemaakt op 29-12-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Melden internationaal advies

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap