print sitemap zoeken disclaimer contact

Nederland moet pro rata aftrek hypotheekrente Spaanse woning verlenen

Als een buitenlands belastingplichtige in zijn woonland de hypotheekrente niet kan aftrekken omdat hij daar geen binnenlands inkomen geniet, mag hij deze de rente in Nederland aftrekken naar rato van zijn wereldinkomen. In dit artikel een uiteenzetting van nieuwe jurisprudentie en aangekondigd nieuw beleid.

Wonen in Spanje en werken in Nederland en Zwitserland

In een langslepende procedure krijgt belanghebbende uiteindelijk voor 60% aftrek in Nederland van zijn in Spanje betaalde hypotheekrente.

De casus:

  • Belanghebbende is een in Spanje wonende Nederlander.
  • In 2007 is hij in Nederland buitenlands belastingplichtig.
  • Hij bezit een eigen woning in Spanje waarvoor hij hypotheekrente betaalt.
  • Hij geniet in Spanje geen inkomsten.
  • Hij geniet inkomsten uit werkzaamheden uit Nederland 60% en Zwitserland 40%.

In Spanje is belanghebbende geen belasting verschuldigd omdat al zijn inkomsten in Nederland en Zwitserland worden belast. Consequentie is dat hij in Spanje zijn hypotheekrente effectief niet in aftrek kan brengen. 

In Nederland is belanghebbende als buitenlandse belastingplichtige alleen belastingplichtig over zijn Nederlandse inkomen en kan derhalve geen aftrek van de buitenlandse rente claimen.

Belanghebbende is het daar niet mee eens en vindt dat hij in Nederland wel recht heeft op aftrek omdat hier het grootste deel van zijn inkomen wordt belast. 

Uitspraak Gerechtshof en Hoge Raad

De Hoge Raad heeft na het stellen van prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie beslist dat Nederland op grond van artikel 49 VWEU aftrek moet verlenen van de Spaanse hypotheekrente indien belanghebbende in Spanje geen inkomsten geniet waar hij de rente op in aftrek kan brengen. Wel mag de aftrek pro rata worden toegepast naar rato van het verdiende inkomen. De rechters gaan er vanuit dat in Zwitserland recht dient te bestaan op een gelijksoortige aftrek. Nederland dient derhalve 60% van de in Spanje betaalde rente in aftrek toe te staan.

De Staatssecretaris legt zich neer bij de uitspraak van het Gerechtshof en zal de Wet IB 2001 op dit punt gaan aanpassen, zodat de Nederlandse wetgeving niet langer in strijd is met EU-wetgeving.

Beoordeling fiscaal jurist

Op basis van geldende Nederlandse wetgeving had belanghebbende geen recht op aftrek van de in Spanje betaalde hypotheekrente. Op zich logisch, maar wel zuur als de rente in zijn woonland Spanje ook niet tot aftrek leidt.

De conclusies van het Gerechtshof zijn naar onze mening terecht en leiden tot een volstrekt redelijke uitkomst voor belanghebbende.

Mocht u in meerdere landen werken en in uw woonland de hypotheekrente niet kwijt kunnen, laat u dan goed voorlichten of u wellicht in Nederland aftrek kan krijgen.

Bron aftrek pro rata hypotheekrente

Hof Den Haag, 5 december 2017, nr. 17/00505, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582.

Hoge Raad 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:848.

Hof van Justitie van de Europese Unie 9 februari 2017, C-283/15, ECLI:EU:C:2017:102.

Hoge Raad 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1258.

Meer weten van aftrek buitenlandse hypotheekrente

Deel deze pagina

Laatste update op 13-03-2018
Artikel gemaakt op 13-03-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Buitenlandse belastingplicht Aftrek buitenlandse hypotheekrente

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap