print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Fiscale woonplaats bepalen

Actueel emigratie

Fiscale woonplaats is vaak een discussie met de Belastingdienst. Hoe werkt dit eigenlijk? Hulp nodig van een fiscaal jurist?

Fiscale woonplaats bepalen

Om de belastingplicht en de sociale zekerheid te bepalen, is de woonplaats van groot belang. De woonplaats bepaalt veelal waar een persoon of werknemer belastingplichtig is. Ieder land kent ook nog zijn eigen regels zodat altijd gekeken moet worden naar de bepaling van het relevante land. Als de belastingdienst denkt dat u in Nederland woont dan moet de Belastingdienst/ inspecteur dit aannemelijk maken. Dit vermoeden moet de belastingplichtige dan weer ontzenuwen/ ontkrachten. Een praktische en vaak leuke zaak om te onderzoeken.

Waar woont iemand? 

Een Nederlandse werknemer die in België werkt en in Nederland woont wordt voor de Nederlandse wetgeving geacht binnenlands belastingplichtig te zijn. Als België dit ook zo ziet, is er een probleem (dubbele belastingheffing). Omtrent de fiscale woonplaats kijkt Nederland naar de volgende onderdelen:

 • Waar verblijft het gezin?
 • Waar wordt arbeid verricht?
 • Waar wordt een woning aangehouden?
 • Waar ingeschreven in de gemeentelijke administratie?
 • Is er sprake van gebruik van gas en water op het woonadres?
 • Waar wordt geld opgenomen van de bank resp. pin opnamen gedaan?
 • Waar is uw bank en vermogensbeheerder gevestigd? 
 • Hoe lang werkt / woont / verblijft men in een land?
 • Plaats van lidmaatschappen, abonnementen, bankrekeningen, verzekeringen, ziektebehandelingen, etc.

Fiscale woonplaats advocaat

Als de Belastingdienst denkt dat iemand in Nederland woont dan moet de inspecteur dit aannemelijk maken, de belastingplichtige moet vervolgens deze vermoedens tegenspreken (en aannemelijk maken dat dit niet klopt). In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 december 2016 ECLI:GHAMS:2016:5750kwam een leuke zaak voorbij. Een advocaat stelt dat hij sinds 1997 in Zwitserland woont. De inspecteur denkt dat de advocaat in de periode 2002 tot en met 2006 in Nederland woont. De advocaat doet aangifte als buitenlands belastingplichtige en is het niet met de inspecteur eens. De rechter is het met de inspecteur eens, de redenen:

 • echtgenoot (en kinderen) wonen in Nederland
 • de echtgenoot door de advocaat wordt onderhouden (voorzien in levensonderhoud)
 • de advocaat in de woning van de echtgenoot verbleef
 • beide echtelieden met elkaar op vakantie gingen
 • de advocaat werkzaamheden in Nederland heeft verricht (inschreven bij de balie en geen werknemers in dienstbetrekking bij zijn eenmanszaak)
 • weinig binding met Zwitserland
 • diverse luxe auto's van de advocaat in Nederland aanwezig
 • er diverse abonementen op zijn naam staan (voor kranten etc)
 • een Nederlands email account
 • uit vluchtgegevens volgt dat de advocaat vaak kort in Zwitserland was
 • telefoonnummer op naam van de advocaat
 • facturen van opticien en apotheek in Nederland voor oogmetingen en medicijnen
 • veel data uit derdenonderzoeken (onder meer over financieringsaanvragen etc)
 • diverse e-mails waaruit volgt dat de advocaat niet zo vaak in Zwitserland is
 • creditcard betalingen die duiden op verblijf in Nederland

Een leuke procedure om te lezen, er is veel onderzoek verricht en de advocaat heeft te weinig argumenten aangedragen om de feiten die door de inspecteur zijn gesteld te ontzenuwen. Een slecht gevoerde procedure die uiteindelijk geen andere uitkomst had gehad, is onze mening.

Procedure over fiscale woonplaats

In een procedure bij het Gerechthof in Den Haag (d.d. 25 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2182) ging het om een huisarts (en zijn partner) die zowel in Nederland als in het buitenland (in casu België) een woning hadden. In eerste aanleg ging dit voor de huisarts - bij de Rechtbank in Den Haag d.d. 23 december 2011- fout, de rechter was van mening dat ze in Nederland wonen.

De Nederlandse belastinginspecteur is van mening dat het "stel" in Nederland woont, dit op grond van artikel 4 AWR en artikel 4 van het belastingverdrag tussen Nederland en België (oude verdrag uit 1970). Doordat het stel in Nederland zou wonen, zouden ze belasting moeten betalen over de afkoop van een lijfrente en een stamrecht en tevens een ontvangen liquidatie-uitkering.

In artikel 4 AWR staat dat waar iemand woont naar omstandigheden wordt beoordeeld, dit is een uiterst vaag begrip dat in de jurisprudentie langzaam is ontwikkeld / ingevuld. Het gaat dus om de feiten en omstandigheden. Een rechter kijkt hierbij naar de volgende zaken:

 • Waar leeft de persoon?
 • Waar verblijft zijn gezin?
 • Waar gaan de kinderen naar school?
 • Waar wordt een (gemeubileerde) woning aangehouden?
 • Waar wordt het meest gas, electra, water gebruikt?
 • Waar neemt men deel aan het sociale en maatschappelijke leven?
 • Waar gaat de persoon naar de dokter, sport, etc.?
 • Waar heeft men zijn of haar commerciële en financiële belangen?

Uiteindelijk bepalen de feiten het middelpunt van iemands leven en hiermee de woonplaats.

In deze kwestie stelde de belastingplichtige het volgende:

 • Het bezit van een gemeubileerde woning in België.
 • Er waren verklaringen uit België dat het stel hier vaak was (vaste klant bij de bakker).
 • De (aanzienlijke) leveringen van gas in België.
 • Telefoonrekeningen uit België.

De inspecteur komt nog met een paar stellingen (boot in Nederland, creditcard in Nederland, boodschappen in Nederland gekocht, krant in Nederland, bezoek fysio in Nederland).

Uiteindelijk is de rechter van mening dat de huisarts in Nederland woont. Waarom? Geen flauw idee. Is de fysiotherapeut belangrijker dan de bakker? Ging het om te grote belangen? Was de structuur iets te "slim" opgezet en slecht uitgevoerd?

Vragen

De inspecteur moet bij een geschil over uw woonplaats zijn stelling innemen en bewijzen. Hierbij kan de inspecteur u om informatie vragen (informatiebeschikking). Als u deze informatie niet verstrekt kan de bewijslast worden omgekeerd. Op grond van een redelijke schatting worden dan aanslagen opgelegd. De bal ligt dan weer bij u, u moet aannemelijk maken dat de aanslagen niet kloppen. Bel gerust voor een afspraak als u emigratieplannen heeft of een discussie over uw woonplaats.

Meer fiscaaladvies nodig inzake fiscale woonplaats?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van fiscale woonplaats bepalen


Laatste update : 09-06-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Fiscale woonplaats bepalen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap