print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Qatar

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
25 december 2009 1 januari 2010  
Soort inkomsten NL QAT Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, lid 1    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in QAT worden verricht door een inwoner met de QAT nationaliteit of door een in QAT lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal drie jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten of in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 23 lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 2 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van QAT
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 18 lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van QAT
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan
pensioen (privaat/overheidsbedrijf) en lijfrente
18, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18 lid 1    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 1    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst   13, lid 4  
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Qatar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap