print sitemap zoeken disclaimer contact

Tips aangifte inkomstenbelasting 2020

Vanaf 1 maart 2021 kunt u aangifte inkomstenbelasting over 2020 indienen. Krijgt u geld terug of moet u juist belasting betalen? En zijn er aftrekposten waar u gebruik van kunt maken? Het invullen van uw aangifte kan een uitdaging zijn. Wij hebben daarom tien tips op een rij gezet die u kunt gebruiken bij het opstellen van uw aangifte.

Aangifte laten verzorgen door specialist?

Wellicht kent u het gevoel " mis ik geen aftrekposten" "betaal ik niet teveel belasting" ? U kunt via een eenvoudige e-mailbij ons een offerte opvragen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Wij werken met eigen fiscalisten en daarnaast met aangesloten (erkende) fiscalisten in Nederland. Zij verzorgen voor een u - op het hoogste niveau - uw aangifte Inkomstenbelasting 2020.

1. Welke aftrekposten zijn er in 2020?

 • Hypotheekrente
 • Ziektekosten
 • Giften
 • Partneralimentatie
 • Reiskosten
 • Lijfrente / pensioen

2. Uitstel aanvragen

U heeft in principe tot 1 mei 2021 de tijd om uw aangifte in te dienen bij de Belastingdienst. Dient u de aangifte later in, dan kan de Belastingdienst u een boete opleggen. Als u van tevoren weet dat het niet lukt om de aangifte vóór 1 mei in te dienen, dan kunt u de Belastingdienst om uitstel vragen. Als u dit vóór 1 mei doet, krijgt u uitstel tot 1 september 2021. Uitstel aanvragen kan door in te loggen op mijnbelastingdienst.nl of via de Belastingtelefoon (0800 - 0543).

3. Vooraf ingevulde belastingaangifte

De Belastingdienst vult een groot deel van uw aangifte alvast voor u in. U kunt hierbij denken aan uw salaris of pensioen, de WOZ-waarde van uw woning en uw bankrekeningen. Controleer goed of deze gegevens kloppen. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw aangifte, ook als de Belastingdienst onjuiste gegevens in de vooraf ingevulde aangifte heeft opgenomen. Wees dus vooral erg kritisch! Bedenk ook dat sommige gegevens kunnen ontbreken. Aftrekposten zoals bijvoorbeeld aftrekbare zorgkosten en studiekosten zijn niet vooraf ingevuld.

4. Aftrekbare studiekosten

Onder voorwaarden zijn scholingsuitgaven op te voeren als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar? Ten eerste mag u geen studiefinanciering ontvangen en daar ook geen recht op hebben. Daarnaast moet de studie opleiden tot een toekomstig beroep van u of uw fiscale partner. Ten slotte moet het gaan om een leertraject. Dit houdt in dat u de studie volgt onder begeleiding van bijvoorbeeld een leerkracht. Vanaf 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar.

5. Aftrekbare giften

Als u donaties doet aan goede doelen, zijn deze soms aftrekbaar. Om de donaties af te kunnen trekken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het goede doel staan geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt op de site van de Belastingdienst controleren of een goed doel staat geregistreerd als ANBI. Daarnaast zijn donaties alleen aftrekbaar als het totaal van de donaties in een jaar uitkomt boven 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Bij een schenking aan een cultureel doel kunt u zelfs 125% van uw schenking als gift aftrekken, dus bij een gift van € 1.000 is € 1.250 aftrekbaar. Periodieke giften zijn zonder drempel aftrekbaar.

Tip: schenken aan cultureel doel is fiscaal aantrekkelijk

TIP: periodieke giften zijn aftrekbaar zonder drempel !

6. Spaartegoeden kinderen

Wanneer u minderjarige kinderen heeft, dient u hun bank- en spaartegoeden op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting onder uw bezittingen in box 3. Wanneer uw minderjarige kinderen een baantje hebben, hoeft u deze inkomsten niet aan te geven in uw aangifte, dat dienen uw kinderen te doen in hun eigen aangifte inkomstenbelasting.

7. Aangifte cryptovaluta

Bent u particulier en bent u op 1 januari 2020 in het bezit van cryptovaluta zoals bitcoins? Dan behoren deze cryptovaluta tot uw bezittingen in box 3. In de aangifte inkomstenbelasting 2020 geeft u de waarde in het economisch verkeer van uw cryptovaluta op 1 januari 2020 aan. Voor de waarde in het economisch verkeer kunt u aansluiten bij de koers van het gebruikte omwisselplatform op 1 januari 2020.

8. Ervenrekening

Erfgenamen vergeten regelmatig een ervenrekening op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting. De ervenrekening vormt een onderdeel van de totale (onverdeelde) nalatenschap. Erfgenamen moeten de ervenrekening dan ook aangeven als bezitting in box 3. In het jaar van overlijden van de erflater wordt het saldo van de ervenrekening nog opgenomen in de aangifte van de overledene. In het jaar na overlijden van de erflater moet u uw deel van de ervenrekening in uw aangifte opnemen.

Tip: per jaar mag u ruim € 5.500 aan uw kind schenken (belastingvrij)

9. Groene beleggingen

Wanneer u groen belegt, komt u in aanmerking voor een belastingvoordeel. Groene beleggingen zijn beleggingen in erkende fondsen die investeren in projecten voor milieubescherming. Op de site van de Belastingdienst kunt u vinden welke fondsen zijn erkend. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling van € 59.475 (2020). Dit betekent dat u alleen belasting betaalt over de belegging voor zover de waarde ervan uitkomt boven de vrijstelling. Wanneer u een fiscale partner heeft, wordt de vrijstelling verdubbeld. Behalve een vrijstelling heeft u ook recht op een extra heffingskorting. Deze bedraagt 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar u recht op heeft.

10. Verdelen inkomen

Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft gehad, dan kunt u bepaalde inkomensbestanddelen naar eigen inzicht onderling verdelen. Dit geldt onder andere voor het saldo van de inkomsten- en aftrekposten van de eigen woning, de grondslag sparen en beleggen (box 3) en de persoonsgebonden aftrek. Het schuiven kan voordelen hebben. Betaalde hypotheekrente kan bijvoorbeeld het beste worden afgetrokken bij degene die het hoogste inkomen heeft in box 1.

11. Foutje in de aangifte

Ontdekt u na het indienen van de aangifte dat u een fout in de aangifte heeft gemaakt? U kunt fouten in de aangifte eenvoudig herstellen zolang de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. U kunt de aangifte opnieuw openen, de fout herstellen en de aangifte opnieuw indienen. De Belastingdienst neemt de laatst ingediende aangifte in behandeling.

12. Middeling

Heeft u in een periode van 3 jaar wisselende inkomsten, dan kunt u deze middelen. Lees hier de regeling.

13. Pensioensparen

Als u de afgelopen 7 jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd, kunt u wellicht gebruik maken van een extra aftrekmogelijkheid. Via een lijfrente kunt u fiscaalvriendelijk extra geld voor uw pensioen opzij zetten. Via een berekening kunt u bekijken of u hiervoor in aanmerking komt, bekijk hier de rekenhulp van de Belastingdienst.

Voordelen zijn:

 • Nu aftrekbaar, bekijk of dit tegen hoog tarief is, dus u krijgt nu ongeveer 45% terug van uw storting. 
 • Uitkering over enkele jaren belast, dan vaak tegen lager tarief.
 • Bij emigratie kan de heffing vrijwel nihil zijn.
 • Spaargeld is belast in box 3, geld in een lijfrentepolis of pensioenpolis is vrijgesteld.

14. Ziektekosten

Het gaat hierbij om ziektekosten die niet zijn gedekt door de zorgverzekering. Je kunt de kosten van jezelf, je partner en de kinderen aftrekken, maar ook van inwonende personen, zoals ouders, broers en zussen of gehandicapte personen (mits 27 jaar of ouder).

Welke zorgkosten zijn niet aftrekbaar?

 1. Premies ziektekostenverzekering
 2. Wettelijke bijdrage CAK
 3. Wettelijke bijdrage medicijnen
 4. Eigen bijdrage zorgverzekeringswet
 5. Vrijwillig eigen risico
 6. Kosten geestelijke gezondheidszorg voor persoon jonger dan 18 jaar
 7. Kosten screening of NIPT test  
 8. Rollator / looprek / krukken
 9. Scootmobiel en rolstoel

Drempel zorgkosten 2020

Er geldt een drempel, alles beneden de drempel is niet aftrekbaar. De drempel wordt berekend op grond van uw inkomen (in box 1, 2 en 3). Drempel kunt u hier berekenen.

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

 1. Batterij van gehoorapparaten
 2. Meerprijs voor gehoorapparaat (soms)
 3. Kosten dieet
 4. Kosten gezinshulp
 5. Extra kosten kleding en beddengoed (door ziekte)
 6. Vervoerskosten ziekenbezoek
 7. Tandartskosten
 8. Kosten fysio
 9. Verpleging in ziekenhuis of andere instelling
 10. Steunzolen
 11. Homeopathische geneesmiddelen, mits door uw dokter voorgeschreven
 12. Acupunctuur, mits door uw dokter voorgeschreven
 13. Inentingen voor een reis
 14. IVF-behandeling (soms)
 15. Extra gezinshulp (deels)
 16. Alternatieve genezers, mits door uw dokter voorgeschreven

Deel deze pagina

Laatste update op 20-01-2023
Artikel gemaakt op 31-12-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Tips aangifte IB 2020

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap