Volg ons op:

Twitter Updates

Ontslagvergoeding deels belastingvrij

Aan een werknemer kan een verwijt worden gemaakt omtrent zijn ontslag. Het Gerechtshof in 's Hertogenbosch is mede daarom van mening dat de ontvangen ontslagvergoeding deels belastingvrij is. Laat u bij het ontvangen van een ontslagvergoeding door een advocaat en fiscaal jurist adviseren. In dit geval bracht de werknemer de ontslagvergoeding onder in een zogenaamde stamrecht B.V., dit kan onder de huidige wetgeving niet meer. Het (deels) belastingvrij ontvangen van een ontslagvergoeding is nog wel mogelijk. De uitspraak van het Gerechtshof is gelijk aan de uitspraak van de Rechtbank.

De procedure inzake de ontslagvergoeding

De belastbaarheid van de ontslagvergoeding of ontbindingsvergoeding hangt af van het antwoord op de vraag of die vergoeding in zodanige mate verband houdt met de vroegere dienstbetrekking, dat de vergoeding moet worden aangemerkt als te zijn genoten uit die dienstbetrekking. Vergelijk Hoge Raad 24 juni 1987, nr. 24 652, ECLI:NL:HR:1987:AW7639, BNB 1987/248 (hierna: BNB 1987/248), in welk arrest de Hoge Raad oordeelt dat een schadevergoeding die strekt tot betering van eer en goede naam, onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking om die vergoeding aan te merken als te zijn genoten uit dienstbetrekking. De Hoge Raad overweegt:

In deze procedure is volgens het Gerechtshof hiervan sprake, het Gerechtshof sluit zich aan bij de uitspraak van de Rechtbank en is van mening dat € 100.000 belastingvrij is.

Noot fiscaal jurist

Uit deze uitspraak en het genoemde arrest blijkt voorts dat sprake kan zijn van een vergoeding van immateriële schade waarbij bedoelde vergoeding toch voldoende verband houdt met de dienstbetrekking om de vergoeding aan te merken als te zijn genoten uit die dienstbetrekking.

De bewijslast omtrent het belastingvrije deel ligt bij de werknemer. Meestal is de verdeling lastig vast te stellen. Veelal wordt aangesloten bij de civiele procedure over het ontslag en / of de tussen partijen gesloten overeenkomst (met goede onderbouwing).

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad uit 1987 geeft weinig handvatten. Veelal is een procedure erg feitelijk en kan er met de inspecteur deftig worden gediscussieerd. In dit geval hing een groot deel van de ontvangen vergoeding (ruim € 350.000) samen met de dienstbetrekking.

Vanaf 1 januari 2014 is het afstorten in een stamrecht B.V. niet meer mogelijk, de werkgever moet direct over de vergoeding loonheffing inhouden. Via de volgende manieren kunt u belasting besparen:

  1. Een aantoonbaar pensioentekort (storten in uw pensioenfonds / lijfrenteverzekering). 
  2. Middelingsregeling.
  3. Deel vergoeding belastingvrij.
  4. Vergoeding van kosten door de werkgever.
  5. Vergoeding uitsmeren over meerdere boekjaren door tijdelijk minder te werken.

.

Bron ontslagvergoeding

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 12 januari 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:75).

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 15 juli 2015( ECLI:NL:RBZWB:2015:4483).

Vragen over ontslagvergoeding ?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van ontslagvergoeding deels belastingvrijAuteur(s) van ontslagvergoeding deels belastingvrij


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 21-03-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 21-03-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen