print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Ontslagvergoeding deels belastingvrij

Aan een werknemer kan een verwijt worden gemaakt omtrent zijn ontslag. Het Gerechtshof in 's Hertogenbosch is mede daarom van mening dat de ontvangen ontslagvergoeding deels belastingvrij is. Laat u bij het ontvangen van een ontslagvergoeding door een advocaat en fiscaal jurist adviseren. In dit geval bracht de werknemer de ontslagvergoeding onder in een zogenaamde stamrecht B.V., dit kan onder de huidige wetgeving niet meer. Het (deels) belastingvrij ontvangen van een ontslagvergoeding is nog wel mogelijk. De uitspraak van het Gerechtshof is gelijk aan de uitspraak van de Rechtbank.

De procedure inzake de ontslagvergoeding

De belastbaarheid van de ontslagvergoeding of ontbindingsvergoeding hangt af van het antwoord op de vraag of die vergoeding in zodanige mate verband houdt met de vroegere dienstbetrekking, dat de vergoeding moet worden aangemerkt als te zijn genoten uit die dienstbetrekking. Vergelijk Hoge Raad 24 juni 1987, nr. 24 652, ECLI:NL:HR:1987:AW7639, BNB 1987/248 (hierna: BNB 1987/248), in welk arrest de Hoge Raad oordeelt dat een schadevergoeding die strekt tot betering van eer en goede naam, onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking om die vergoeding aan te merken als te zijn genoten uit dienstbetrekking. De Hoge Raad overweegt:

  • “4.2. Het Hof heeft op grond van voormelde oordelen van de Kantonrechter kennelijk aangenomen dat de vergoeding niet - zoals de Staatssecretaris in zijn toelichting op het middel stelt - de prijs vormde voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, en op grond van de omstandigheid dat de vergoeding strekte tot betering in eer en goede naam geoordeeld dat de toegebrachte schade onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking om de vergoeding ervan aan te merken als te zijn genoten uit dienstbetrekking."

In deze procedure is volgens het Gerechtshof hiervan sprake, het Gerechtshof sluit zich aan bij de uitspraak van de Rechtbank en is van mening dat € 100.000 belastingvrij is.

Noot fiscaal jurist

Uit deze uitspraak en het genoemde arrest blijkt voorts dat sprake kan zijn van een vergoeding van immateriële schade waarbij bedoelde vergoeding toch voldoende verband houdt met de dienstbetrekking om de vergoeding aan te merken als te zijn genoten uit die dienstbetrekking.

De bewijslast omtrent het belastingvrije deel ligt bij de werknemer. Meestal is de verdeling lastig vast te stellen. Veelal wordt aangesloten bij de civiele procedure over het ontslag en / of de tussen partijen gesloten overeenkomst (met goede onderbouwing).

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad uit 1987 geeft weinig handvatten. Veelal is een procedure erg feitelijk en kan er met de inspecteur deftig worden gediscussieerd. In dit geval hing een groot deel van de ontvangen vergoeding (ruim € 350.000) samen met de dienstbetrekking.

Vanaf 1 januari 2014 is het afstorten in een stamrecht B.V. niet meer mogelijk, de werkgever moet direct over de vergoeding loonheffing inhouden. Via de volgende manieren kunt u belasting besparen:

  1. Een aantoonbaar pensioentekort (storten in uw pensioenfonds / lijfrenteverzekering). 
  2. Middelingsregeling.
  3. Deel vergoeding belastingvrij.
  4. Vergoeding van kosten door de werkgever.
  5. Vergoeding uitsmeren over meerdere boekjaren door tijdelijk minder te werken.

.

Bron ontslagvergoeding

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 12 januari 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:75).

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 15 juli 2015( ECLI:NL:RBZWB:2015:4483).

Deel deze pagina

Laatste update op 21-03-2017
Artikel gemaakt op 21-03-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Ontslagvergoeding deels belastingvrij

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap