print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Fiscale procedure Gehele controledossier opvragen

Controledossier Belastingdienst opvragen

Henk is verwikkeld in een fiscale procedure tegen de Belastingdienst. Henk ging in beroep tegen een informatiebeschikking en wil hiertoe ook meer informatie ontvangen van de Belastingdienst. Henk heeft het verslag boekenonderzoek ontvangen, maar wil ook graag het volledige controledossier (met interne correspondentie en notities) ontvangen. De rechter is het met Henk eens! Deze uitspraak biedt mogelijkheden voor toekomstige bezwaarzaken en onderzoeken van de Belastingdienst. Of er hoger beroep is aangetekend, is niet bekend.

Procedure inzake dossierinzage bij de Belastingdienst

De inspecteur mag zelf bepalen welke informatie hij / zij in het dossier van de Belastingdienst neerlegt. Het moet gaan om zogenaamde "op de zaak betrekking hebbende stukken". Volgens de inspecteur is het verslag boekenonderzoek voldoende, omdat het controledossier (en de correspondentie en notities) geen enkele rol hebben gespeeld bij het stellen van vragen aan Henk en bij het verstrekken van de informatiebeschikking. Ook in de bezwaarfase (waarbij u om inzage in uw dossier kunt vragen) is deze informatie niet meegewogen. Conclusie: de informatie wordt niet aan Henk verstrekt.

De rechtbank is het niet met de inspecteur eens en stelt in haar uitspraak (RO 2.7) het volgende:

  • Naar het oordeel van de rechtbank zijn in dit geval de op de zaken betrekking hebbende stukken: alle stukken die de inspecteur ter raadpleging ter beschikking staan of hebben gestaan in relatie tot het nemen van de informatiebeschikking.
  • Daartoe behoort in ieder geval het controledossier, voor zover dat niet reeds, al dan niet met een beroep op artikel 8:29 van de Awb, is overgelegd.
  • De inspecteur heeft immers zelf gesteld dat het controlerapport dat is opgemaakt naar aanleiding van het boekenonderzoek bij [X] tot door de inspecteur verzamelde stukken behoort.
  • Nu het controlerapport tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoort, behoren daartoe ook de achterliggende stukken zoals het volledige controledossier en de (interne) correspondentie en interne notities.
  • Dit brengt met zich dat ook het controledossier en de (interne) correspondentie en interne notities voorafgaande aan de overlegging van het controlerapport van belang kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag of de informatiebeschikking terecht is genomen.
  • Zonder kennisneming van die stukken kan niet worden uitgesloten dat de stukken van enig belang voor de besluitvorming in de onderhavige zaak zijn geweest.


Noot inzake op zaak betrekking hebbende stukken

De inspecteur heeft niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken verstrekt. In dit kader was voor Henk van belang waarom er een woonplaatsonderzoek is ingesteld, welke informatie er intern bij de Belastingdienst is opgevraagd en welke mening de teams binnen de Belastingdienst op interne memo's hebben geschreven. Het mag duidelijk zijn dat dit uiterst relevante informatie betreft. De rechtbank heeft de inspecteur verzocht de informatie alsnog te verstrekken en hiermee wordt het onderzoek heropend. Deze procedure lijkt in grote lijnen ook op een procedure bij het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden. In deze laatste procedure ging het om 2.200 stukken en 1.500 berichten die alsnog moesten worden verstrekt.

Wij hebben steeds vaker discussie met de inspecteur over het dossier van een belastingplichtige welke ter inzage wordt verstrekt. Veel documenten, interne notities, telefoongesprekken, mails worden niet opgenomen in het dossier van de Belastingplichtige of worden (deels) zwart gelakt. De belangrijkste reden welke wordt aangevoerd is dan: "doet niet terzake of is niet gebruikt bij opleggen van de aanslag" of dat deze onder de "geheimhouding" vallen.

De rechter is de laatste jaren meer op de hand van de belastingplichtige en eist veel meer informatie. Bij een boekenonderzoek moeten veelal ook de interne notities, concept-verslagen en correspondentie worden verstrekt. Bij een FIOD-inval moet ook het zogenaamde weegdocument worden opgenomen. Als het gaat om persoonlijke meningen van inspecteurs, mogen deze veelal wel uit een fiscaal dossier worden verwijderd, dit moet dan wel door de inspecteur worden gemotiveerd (dus waarom).

De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) stelt dat de Inspecteur verplicht is dat alle stukken die een rol spelen bij de besluitvorming tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoren. Het moet dus om een volledig en logisch dossier gaan. Soms is geheimhouding (wegens een gewichtige reden) noodzakelijk, de stukken hoeven dan niet te worden verstrekt (artikel 8:29 AWB). Soms mag de rechter deze stukken wel zien en de belastingplichtige niet, dit loopt dan via de geheimhoudingskamer.

Laat u adviseren door een fiscalist, zodat deze - in overleg met de Belastingdienst - alle relevante informatie in bezit krijgt. De informatie kan ervoor zorgen dat u een procedure eenvoudiger kunt motiveren en / of simpelweg wint omdat informatie niet mocht worden gebruikt of op verkeerde gronden bij u in overweging is genomen. Voor de waarheidsvinding en een juiste aanslag of aansprakelijkheidsstelling is het van belang dat de inspecteur ook kritisch kijkt naar zijn / haar eigen werk en mogelijke hobbels in het dossier of gaten in de bewijsvoering.  

Bron op de zaak betrekking hebbende stukken

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 2 september 2021 ECLI:NL:RBZWB:2021:4447

Gerechtshof 10 november 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:4838)

Hoge Raad 15 januari 2016 nr. 14/02925, ECLI:NL:HR:2016:39

Hoge Raad d.d. 4 mei 2018 (ECLI:NL:HR:2018:672)

Gerechtshof Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL: 2019: 7933)

Hoge Raad 25 april 2008, nrs. 43448 en 43791, ECLI:NL:HR:2008:BA3823 en ECLI:NL:HR:2008:BB5868

Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/0606, ECLI:NL:HR:2013:1129

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 oktober 2014, 13/00842-GHK, ECLI:NL:GHSHE:2014:4205

Vragen over dossierinzage of bezwaar- beroepsprocedure?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.


Meer weten van gehele controledossier opvragen


Laatste update : 28-09-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Fiscale procedure Gehele controledossier opvragen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap