print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Belasting in Duitsland

Belastingheffing in Duitsland

In het algemeen is de heffing in Duitsland iets hoger dan in Nederland. Dit komt met name door de extra gemeentelijke belastingen, minder fiscaalgunstige regelingen en vooral de Duitse solidariteitstoeslag. Voor de kleinverdieners is de inkomstenbelasting gunstiger.

Ondernemers in Duitsland

In Duitsland is ruim 80% van de bedrijven een eenmanszaak, VOF of maatschap, deze vallen onder de inkomstenbelasting. De bedrijven (rechtspersonen) in Duitsland vallen onder de vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer). Naast deze belasting betalen bedrijven een extra belasting (solidariteitstoeslag) van 5,5% van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, dit is een extra last als gevolg van de eenwording in Duitsland. De huidige regering wil deze heffing in 2019 afschaffen. Daarnaast kent Duitsland een zogenaamde gemeentebelasting (Gewerbesteuer) over de winst. De tarieven worden per gemeente vastgesteld en variëren van 16 - 20%.

Inkomstenbelasting Duitsland (42%)

De inkomstenbelasting (Einkommenssteuer) in Duitsland is lager dan in Nederland, het maximale tarief bedraagt 42%. Bij een inkomen boven de € 250.000 heeft men nog een tarief voor de rijken van 45%. Er zijn verschillende tariefgroepen (Steuerklassen), deze zijn:

  • Tarief 1: alleenstaanden
  • Tarief 2: alleenstaande ouders
  • Tarief 3: getrouwd of samenlevingscontract (als partner niet werkt of op aanvraag in tariefgroep 5 ingedeeld);
  • Tarief 4: gehuwden die beide inkomen hebben
  • Tarief 5: partner van iemand die in tarief 3 is ingedeeld
  • Tarief 6: iedereen met 2 of meer dienstbetrekkingen

Vennootschapsbelasting Duitsland (circa 30%)

Kapitaalvennootschappen (een AG (= N.V.) of GmbH (= B.V.)) die in Duitsland gevestigd zijn, zijn voor het gehele wereldinkomen onderworpen aan Duitse vennootschapsbelasting. Een vennootschap is in Duitsland gevestigd als zij in Duitsland is opgericht én haar zetel in Duitsland heeft of als de plaats van de leiding zich in Duitsland bevindt.

Zowel voor ingehouden als uitgekeerde winst ligt het tarief voor vennootschapsbelasting uniform en definitief bij 15%. Een dubbele belastingheffing wordt algemeen d.m.v. het zogenaamde deel-inkomsten-principe vermeden. Daardoor worden bij aandeelhouders de inkomsten uit deelneming slechts 60% in de berekeningsgrondslag voor de inkomstenbelasting meegeteld.

Naast de vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer) kent Duitsland voor GmbH's en AG's gemeentelijke belastingen op winst (Gewerbesteuer). Deze belasting zal per gemeente verschillen en bedraagt gemiddeld 15%.

BTW (19%)

Het regeltarief voor BTW (Umsatz- of Mehrwertsteuer) in Duitsland bedraagt 19% (in Nederland 21%), het gereduceerde tarief 7% (in Nederland 6%). Dit laatste geldt overwegend voor bepaalde producten die in de eerste levensbehoeften voorzien, zoals voedingsmiddelen, medische hulpmiddelen en bepaalde diensten op maatschappelijk en cultureel gebied. Nederlandse ondernemers die binnen de Europese Unie exporteren, hoeven geen BTW in rekening te brengen.

Vermogensbelasting

Er wordt beperkt belasting geheven met diverse vrijstellingen.

Belastingverdrag

Belasting betalen is al erg en dubbele belasting helemaal. Om de dubbele belastingheffing te vermijden, bestaat er tussen Nederland en Duitsland sinds 1959 een belastingverdrag. Dit verdrag is met ingang van 2016 vernieuwd. Een aanrader is ook de site van het Ministerie van Financiën in Duitsland.

Werken in Duitsland

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt of als u in Duitsland woont en werkt, loopt u vanzelf aan tegen de ingewikkelde sociale wetgeving in Duitsland.

Meer fiscaaladvies nodig inzake belastingheffing in Duitsland?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van belasting in duitsland


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Belasting in Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap