print sitemap zoeken disclaimer contact

Verpakkingenbelasting en procedure

Actueel 2015

Op 12 juni 2015 (publicatie 16 juli 2015): onderstaande uitspraak is door het Gerechtshof 's Hertogenbosch vernietigd. De kokers vallen onder de uitzonderingsbepalingen en zijn geen verpakking. Lees hier meer over de overwegingen van het Hof! 

Uitspraak Rechtbank Zeeland: Kokers om afdichtingskit is verpakking

Kokers en worsten die zijn afgevuld met afdichtingskit voldoen niet aan de vereisten van de uitzonderingsbepalingen voor de verpakkingenbelasting. De inspecteur heeft terecht verpakkingenbelasting nageheven. Lees hier meer over verpakkingenbelasting.

De casus

Belanghebbende is een fabrikant en leverancier van afdichtingskitten, welke worden gebruikt in de bouw, industrie en doe-het-zelf sector. De kit wordt doorverkocht in kokers en zogenaamde "worsten" die bestaan uit kunststof, aluminium en overig metaal. In geschil is of de kokers en worsten verpakkingen zijn in de zin van de verpakkingenbelasting. Niet in geschil is dat de kokers en worsten voldoen aan de definitie van verpakkingen. Belanghebbende beroept zich echter op de uitzonderingsbepaling.

Het oordeel van de Rechtbank

Rechtbank Zeeland - West Brabant is van mening dat de kokers en worsten aangemerkt moeten worden als verpakkingen voor de verpakkingenbelasting. De uitzondering van art. 80, onderdeel a, onder 1 Wbm dat nu niet wordt voldaan aan het derde criterium, namelijk dat alle elementen zijn bedoeld om samen gebruikt, verbruikt of verwijderd te worden. Evenals bijvoorbeeld een tube tandpasta worden de kokers of worsten niet samen met de kit gebruikt, verbruikt of verwijderd. De kit heeft immers een langere levensduur dan de koker en heeft na gebruik een bestaan los van de koker. De vergelijking van X B.V. met toners en inktcartridges wordt door de Rechtbank verworpen. De Rechtbank verklaart het beroep van X B.V. ongegrond, de naheffing van verpakkingenbelasting is terecht.

In hoger beroep is bovenstaande uitspraak vernietigd!

Opmerkingen

1. Niet ter discussie staat dat er sprake is van verpakking. Gezien het feit dat hier naar verwachting sprake is van een primaire verpakking / verkoopeenheid is dat wel begrijpelijk. Vaak is het nog maar de vraag of er sprake is van verpakking. De Europese richtlijn 94/62/EG heeft bepaald dat uitsluitend de volgende zaken als verpakking worden aangemerkt:

  • verkoop- of primaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen dat zij voor de eindgebruiker of consument op het verkooppunt een verkoopeenheid vormt;
  • verzamel- of secundaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen dat zij op het verkooppunt een verzameling van een aantal verkoopeenheden vormt;
  • verzend- of tertiaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen dat het verladen en het vervoer van een aantal verkoopeenheden of verzamelverpakkingen wordt vergemakkelijkt om fysieke schade door verlading of transport te voorkomen.

De vraag is bijvoorbeeld of een aluminium houder van een waxinelichtje als verpakking kan worden aangemerkt, of alleen de doos waarin deze per bijvoorbeeld 10 stuks verpakt zitten.

2. Ten aanzien van de inkcartridges heeft de brancheorganisatie een afspraak gemaakt.

3. De uitzonderingsbepaling is voor discussie vatbaar.

  • Het product moet integraal deel uitmaken van het verpakte product;
  • Het moet nodig zijn om tijdens levensduur te bevatten, te ondersteunen of te bewaren;
  • Moet bedoeld zijn om samen gebruikt (of) verbruikt (of) verwijderd te worden.

Met name de derde bepaling kan op meerdere wijzen worden uitgelegd. Discussie met de Belastingdienst ligt dan voor de hand.

Brondocument.

Deel deze pagina

Laatste update op 28-07-2015
Artikel gemaakt op 08-07-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Overig Verpakkingenbelasting: wel of geen verpakking? Verpakkingbelasting bij kokers en worsten voor afdichtingskit

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap