Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Kennisbank Omzetbelasting BTW-correctie auto van de zaak

BTW-correctie privegebruik auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2011 is er een wijziging opgetreden voor de bijtelling in de omzetbelasting voor het privégebruik van een auto van de zaak. Naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 dient de BTW-correctie berekend te worden op grond van de bijtelling die geldt voor de loonbelasting (werknemers) en inkomstenbelasting (voor ondernemers). Gevolg hiervan is dat de BTW-correctie aanzienlijk lager uitviel voor de zogenaamde energiezuinige auto's. Mede met het oog op de 0% bijtelling voor nul-emissie auto's (bijvoorbeeld volledig elektrische auto's) per 1 januari 2010, bleek dit een ongewenst effect in de tijd van bezuinigingen.

Nieuwe regeling oude auto's

De forfaitaire BTW-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto's die langer dan vijf jaar in gebruik zijn. Ondernemers hoeven hierdoor nog maar 1,5% van de cataloguswaarde bij te tellen voor de omzetbelasting. Dit percentage was 2,7% en is dus nu 1,5%. De maatregel werkt vanaf 1 juli 2011. Het voordeel is enkele honderden euro's, lees het besluit hier.

Regeling vanaf 1 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 wordt de BTW over het privégebruik losgekoppeld van de bijtelling zoals die geldt voor de loonbelasting (en inkomstenbelasting). Voor iedere auto geldt nu dat, indien er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, een vast percentage van 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) gecorrigeerd moet worden bij de aangifte omzetbelasting over de laatste periode van het jaar. Voor de periode vóór 1 juli 2011 blijven de oude regels gelden.

Voor de praktijk betekent dit dus weer een lastenverzwaring. Er dienen in 2011 twee berekeningen gemaakt te worden, één voor de periode tot 1 juli 2011 en één voor de periode daarna.

Voor de werknemers die geen kilometeradministratie bijhouden en een bijtelling hebben van 25% in de loonbelasting, wordt deze regeling 0,3% goedkoper. Dit voordeel zit meestal bij de werkgever, tenzij de werkgever de BTW verhaalt via een eigen bijdrage op de werknemer. Voor energiezuinige auto's is de nieuwe regeling een verzwaring van de BTW-druk.

Tip 1: dien een suppletie 2010 in

Indien u over 2010 de volledige BTW hebt afgedragen over het privégebruik, dan kunt u dat mogelijk via een bezwaar of via een suppletieaangifte over 2010 terugvragen. Op grond van de uitspraak is het verdedigbaar op vanaf 1 januari 2010 de bijtelling voor de BTW te berekenen over de 0% bijtelling voor een nul-emissie-uitstoot auto.

Tip 2: 0% BTW-bijtelling over eerste 6 maanden in 2011

Zoals hierboven aangegeven moet u in 2011 in feite twee berekeningen maken. Voor de periode januari tot en met juni 2011 is het verdedigbaar om de BTW bijtelling vast te stellen op 0% van de bijtelling voor een nul-emissie-uitstoot auto. Op grond van de uitspraak mag de 0% dus voor alle auto's toegepast worden.

Vervolgprocedure

De Belastingdienst heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van 1 juni 2011. Gezien de wijziging die inmiddels van kracht is gegaan, heeft het ministerie er zelf niet al te veel hoop op dat het hoger beroep anders zou uitpakken. Temeer ook omdat aan deze uitspraak Europees Rechtelijke grondslagen liggen die niet zo eenvoudig door nationale wetgeving opzij kunnen worden gezet. 


Meer weten van btw-correctie auto van de zaakAuteur(s) van btw-correctie auto van de zaak


mr. drs. S. van den Elst Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kennisbank Omzetbelasting BTW-correctie auto van de zaak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap