print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Een ondernemer die in bedrijfsmiddelen investeert kan kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek genieten. Bij investering in bedrijfsmiddelen kan een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht (investeringsaftrek). De investeringsaftrek heeft geen invloed op de boekwaarde en de afschrijvingsmogelijkheden. U heeft recht op investeringsaftrek als u in een boekjaar tussen de € 2.400 en € 328.721 investeert (cijfers 2021).

Soorten investeringsaftrek

De investeringsaftrek komt in de volgende vormen voor:

 1. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 2. energie-investeringsaftrek;
 3. milieu-investeringsaftrek.

Waarvoor investeringsaftrek?

Investeringsaftrek kan zowel van toepassing zijn bij aanschaffingen (extern) als bij voortbrengingen (intern). Voortbrengingskosten worden ook gemaakt als een tot het ondernemingsvermogen behorend bedrijfsmiddel een andere bestemming krijgt, bijvoorbeeld een woonhuis wordt kantoor. Ook bij verbetering van een bedrijfsmiddel kan investeringsaftrek van toepassing zijn. 

Voor bepaalde investeringen krijgt men geen investeringsaftrek, dit zijn:

 • bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag minder dan € 450;
 • gronden;
 • woonhuizen;
 • personenauto's (bedrijfsbus dus wel);
 • pleziervaartuigen;
 • effecten;
 • vorderingen;
 • goodwill en vergunningen;
 • dieren;
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om aan anderen ter beschikking te stellen (zoals verhuur).

Hoeveel investeringsaftrek

Het percentage van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt af naarmate het investeringsbedrag op jaarbasis toeneemt. Op hoofdlijnen:

 • Met moet minimaal € 2.400 in een jaar investeren voordat met voor de aftrek in aanmerking komt.
 • Investeringen in bedrijfsmiddelen (die meetellen) moeten minimaal € 450 bedragen.
 • Als men in een jaar meer dan € 328.000 investeert, heeft men geen recht op aftrek.
 • Het bestelmoment is veelal beslissend.  

Meer weten van investeringsaftrek


Laatste update : 05-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Investeringsaftrek

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap