Volg ons op:

Twitter Updates

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Een ondernemer die in bedrijfsmiddelen investeert kan kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek genieten. Bij investering in bedrijfsmiddelen kan een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht (investeringsaftrek). De investeringsaftrek heeft geen invloed op de boekwaarde en de afschrijvingsmogelijkheden. U heeft recht op investeringsaftrek als u in een boekjaar tussen de € 2.300 en € 312.176 investeert (cijfers 2017).

Soorten investeringsaftrek

De investeringsaftrek komt in de volgende vormen voor:

  1. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
  2. energie-investeringsaftrek;
  3. milieu-investeringsaftrek.

Waarvoor investeringsaftrek?

Investeringsaftrek kan zowel van toepassing zijn bij aanschaffingen (extern) als bij voortbrengingen (intern). Voortbrengingskosten worden ook gemaakt als een tot het ondernemingsvermogen behorend bedrijfsmiddel een andere bestemming krijgt, bijvoorbeeld een woonhuis wordt kantoor. Ook bij verbetering van een bedrijfsmiddel kan investeringsaftrek van toepassing zijn. 

Voor bepaalde investeringen krijgt men geen investeringsaftrek, dit zijn:

Hoeveel investeringsaftrek

Het percentage van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt af naarmate het investeringsbedrag op jaarbasis toeneemt. Op hoofdlijnen:


Meer weten van investeringsaftrekAuteur(s) van investeringsaftrek


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 02-01-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen