print sitemap zoeken disclaimer contact

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Een ondernemer die in bedrijfsmiddelen investeert kan kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek genieten. Bij investering in bedrijfsmiddelen kan een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht (investeringsaftrek). De investeringsaftrek heeft geen invloed op de boekwaarde en de afschrijvingsmogelijkheden. U heeft recht op investeringsaftrek als u in een boekjaar tussen de € 2.80 en € 387.580  (cijfers 2024).

Energie investeringsaftrek

 • 2023: 45,5% met maximum van € 136.000.000
 • 2024: 40% met maximum van € 149.000.000

Milieu investeringsaftrek

 • Maximum percentage : 45% (2023 / 2024)
 • Middenpercentage : 36% (2023 / 2024)
 • Minimumpercentage: 27% (2023 / 2024)

Investeringsaftrek 2024

Ondernemers die in 2024 gaan investeren kunnen sommige investeringen sneller afschrijven en daarnaast gebruik maken van de investeringsaftrek. De regelingen zouden eindigen per 1 januari 2024 edoch zijn verlengd tot 31 december 2028. De percentages voor de EIA zijn wel verlaagd van 45,% tot 40% Feitelijk zijn er 4 regelingen namelijk

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie investeringsaftrek
 3. Milieu investeringsaftrek
 4. VAMIL

Tabel investeringsaftrek 2024

Investeringsaftrek 2024 

Aftrek  

 0 - 2.600    0%
 2.601 - 67.765    28%
 67.765 - 129.194    19.535
 129.194 - 387.580    19.535 -/- 7,56% van investering boven 129.194
     

Investeringsaftrek 2023

Ondernemers die in 2023 gaan investeren kunnen sommige investeringen sneller afschrijven en daarnaast gebruik maken van de investeringsaftrek. Feitelijk zijn er 4 regelingen namelijk

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie investeringsaftrek
 3. Milieu investeringsaftrek
 4. VAMIL
Belastingtip ! Investeren tussen de € 63.716 en € 117.991 levert het grootste voordeel op

Tabel investeringsaftrek 2023

Investeringsaftrek 2023 

Aftrek  

 0 - 2.600    0%
 2.601 - 63.716    28%
 63.717 - 117.991    17.841
 117.992 - 353.973    17.841 -/- 7,56% van investering boven 117,991
     

Soorten investeringsaftrek

De investeringsaftrek komt in de volgende vormen voor:

 1. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 2. energie-investeringsaftrek;
 3. milieu-investeringsaftrek.

Waarvoor investeringsaftrek?

Investeringsaftrek kan zowel van toepassing zijn bij aanschaffingen (extern) als bij voortbrengingen (intern). Voortbrengingskosten worden ook gemaakt als een tot het ondernemingsvermogen behorend bedrijfsmiddel een andere bestemming krijgt, bijvoorbeeld een woonhuis wordt kantoor. Ook bij verbetering van een bedrijfsmiddel kan investeringsaftrek van toepassing zijn.

Voor bepaalde investeringen krijgt men geen investeringsaftrek, dit zijn:

 • bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag minder dan € 450;
 • gronden;
 • woonhuizen;
 • personenauto's (bedrijfsbus dus wel);
 • pleziervaartuigen;
 • effecten;
 • vorderingen;
 • goodwill en vergunningen;
 • dieren;
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om aan anderen ter beschikking te stellen (zoals verhuur).

Hoeveel investeringsaftrek

Het percentage van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt af naarmate het investeringsbedrag op jaarbasis toeneemt. Op hoofdlijnen:

 • Met moet minimaal € 2.400 in een jaar investeren voordat met voor de aftrek in aanmerking komt.
 • Investeringen in bedrijfsmiddelen (die meetellen) moeten minimaal € 450 bedragen.
 • Als men in een jaar meer dan € 328.000 investeert, heeft men geen recht op aftrek.
 • Het bestelmoment is veelal beslissend.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Investeringsaftrek

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap