print sitemap zoeken disclaimer contact

Vakantiebaan voor de kinderen

Vakantiewerk is natuurlijk alleen bedoeld om een vakantie te betalen of een brommer te kunnen kopen. Als kinderen in de zaak van hun ouders gaan werken, is dit voor beide partijen best aantrekkelijk, dit zowel fiscaal als feitelijk. Vader of moeder is dan ineens 'werkgever' van hun kroost, dit is toch weer eens iets anders. Als werkgever kunt u gebruik maken van een vereenvoudigde regeling voor de inhouding en afdracht van de over het loon van uw kind verschuldigde loonheffing. Als uw meewerkende kind 15 jaar of ouder is, nog thuis woont en niet onder de werknemersverzekeringen valt, kunt u de verschuldigde loonheffing één keer per jaar inhouden en afdragen. Verder levert de regeling tal van administratieve voordelen op. Als u de regeling wilt toepassen, heeft u wél de voorafgaande toestemming van de Belastingdienst nodig.

Formele regels bij vakantiewerk

Er gelden diverse spelregels bij studenten die vakantiewerk bij u gaan verrichten. De belangrijkste spelregels op een rijtje:

 1. Hou rekening met de wet minimumlonen
 2. Ook voor vakantiewerkers moet een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Omdat het een kort contract is (minder dan 6 maanden) wordt geen proeftijd opgenomen. U moet wel vakantiegeld betalen en ook worden vakantiedagen opgebouwd. Betaal deze direct uit, dit is het meest eerlijke en eenvoudig.
 3. Vraag de ouders - bij kinderen jonger dan 16 jaar - om de arbeidsovereenkomst mede te ondertekenen.
 4. Laat de vakantiekracht de arbeidsovereenkomst opzeggen, hierdoor voorkomt u als werkgever een transitievergoeding
 5. Kinderen vanaf 12 jaar mogen bij hun ouders werken onder strikte voorwaarden (geen vakantiewerk). Vanaf 13 jaar mag er meer, edoch een werkdag mag niet langer duren dan 7 uur en na 4 uur moet er een pauze zijn. Werkdagen tussen 7-19 uur. Vanaf 15 jaar gaan we een stap verder, de werknemer mag 8 uur werken per dag en de werkdag moet om 21 uur eindigen. Voor 16 jarigen moet de werkdag om 23 uur stoppen. Vanaf 18 jaar gelden de gebruikelijke regels.
 6. In de ARBO wetgeving zijn spelregels vastgelegd over het soort werk dat jonge mensen mogen verrichten. Zo mogen 13-14 jarigen alleen op niet schooldagen werken. Licht werk (vakken vullen etc) mag vrijwel altijd.
 7. Bijverdienen: heeft de student recht op een studielening of studiefinanciering mogen ze maximaal (bruto) zo'n € 15.000 bijverdienen per jaar. Als een student 16 of 17 jaar is ontvangen nog kinderbijslag hebben geen bijverdiengrens (sinds 2020).
 8. Studentenregeling voor de loonbelasting: in sommige gevallen geldt de studenten of scholierenregeling. Er hoeft dan geen of minder loonbelasting en premie volksverzekeringen te worden afgedragen (loonheffing per kwartaal). De student moet de werkgever schriftelijk verzoeken om de korting toe te passen. Formulier kunt u hier downloaden.
 9. Tot 2024 kunnen werkgever een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18-20 jaar. Zoek in google even op jeudg LIV of vraag uw fiscalist of accountant naar de voorwaarden. U moet wel aan een salarisgrens voldoen.

De voordelen meewerkende kinderen

De inspecteur verleent vrijwel altijd toestemming voor de vereenvoudigde regeling loonheffing meewerkende kinderen, dit levert de volgende voordelen op:

 • een loonbelastingverklaring kan achterwege blijven;
 • een loonstaat hoeft niet te worden ingevuld: het loon moet op een speciale LB-kaart voor meewerkende kinderen worden gespecificeerd;
 • inhouding en afdracht vindt in één keer plaats, en wel op de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar;
 • de aangifte en LB-kaart van het meewerkende kind moeten vóór 1 maart van het (volgende) kalenderjaar naar de Belastingdienst worden gezonden.
   

De voorwaarden

De regeling kent dus met name administratieve voordelen. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de NAW-gegevens en het sofi-nummer van het kind in de loonadministratie opnemen;
 • het kind moet bij u thuis wonen;
 • het kind moet ouder zijn dan 15 jaar;
 • het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als voor het meewerkende kind andere (soepelere) arbeidsvoorwaarden gelden dan voor ‘vreemde ‘ werknemers, voldoet u hieraan.
   

Tip

Het meewerkende kind kan per SMS een TJ-biljet aanvragen bij de Belastingdienst om de ingehouden loonbelasting terug te krijgen. Tot zo'n 5.000 euro is de volledige vergoeding belastingvrij en heeft dit zeer beperkt of geen gevolgen voor de studiefinanciering, het blijft wel maatwerk.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-06-2022
Artikel gemaakt op 13-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Vakantiewerk kind

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap