print sitemap zoeken disclaimer contact

Vakantiebaan voor de kinderen

Vakantiewerk is natuurlijk alleen bedoeld om een vakantie te betalen of een brommer te kunnen kopen. Als kinderen in de zaak van hun ouders gaan werken, is dit voor beide partijen best aantrekkelijk, dit zowel fiscaal als feitelijk. Vader of moeder is dan ineens 'werkgever' van hun kroost, dit is toch weer eens iets anders. Als werkgever kunt u gebruik maken van een vereenvoudigde regeling voor de inhouding en afdracht van de over het loon van uw kind verschuldigde loonheffing. Als uw meewerkende kind 15 jaar of ouder is, nog thuis woont en niet onder de werknemersverzekeringen valt, kunt u de verschuldigde loonheffing één keer per jaar inhouden en afdragen. Verder levert de regeling tal van administratieve voordelen op. Als u de regeling wilt toepassen, heeft u wél de voorafgaande toestemming van de Belastingdienst nodig.

De voordelen

De inspecteur verleent vrijwel altijd toestemming voor de vereenvoudigde regeling loonheffing meewerkende kinderen, dit levert de volgende voordelen op:

 • een loonbelastingverklaring kan achterwege blijven;
 • een loonstaat hoeft niet te worden ingevuld: het loon moet op een speciale LB-kaart voor meewerkende kinderen worden gespecificeerd;
 • inhouding en afdracht vindt in één keer plaats, en wel op de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar;
 • de aangifte en LB-kaart van het meewerkende kind moeten vóór 1 maart van het (volgende) kalenderjaar naar de Belastingdienst worden gezonden.
   

De voorwaarden

De regeling kent dus met name administratieve voordelen. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de NAW-gegevens en het sofi-nummer van het kind in de loonadministratie opnemen;
 • het kind moet bij u thuis wonen;
 • het kind moet ouder zijn dan 15 jaar;
 • het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als voor het meewerkende kind andere (soepelere) arbeidsvoorwaarden gelden dan voor ‘vreemde ‘ werknemers, voldoet u hieraan.
   

Tip

Het meewerkende kind kan per SMS een TJ-biljet aanvragen bij de Belastingdienst om de ingehouden loonbelasting terug te krijgen. Tot zo'n 5.000 euro is de volledige vergoeding belastingvrij en heeft dit zeer beperkt of geen gevolgen voor de studiefinanciering, het blijft wel maatwerk.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Vakantiewerk kind

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap