print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Huwelijkse voorwaarden bij ondernemer of DGA nodig?

De echtscheiding van een ondernemer of DGA vereist expertise van een deskundige advocaat, maar zeker ook een fiscaal jurist. Tijdens (of beter vóór) het huwelijk nadenken over huwelijkse voorwaarden is van essentieel belang.

Bescherming privévermogen bij DGA of ondernemer

De meest in het oog springende reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen is de bescherming van het privévermogen tegen schuldeisers van de bv of onderneming. Wilt u voorkomen dat uw partner aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van uw bedrijf, laat dan een notaris (in overleg met een fiscaal jurist) huwelijkse voorwaarden opstellen. Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor gehuwden en geregistreerde partners. Zijn huwelijkse voorwaarden dan nog wel nodig voor de DGA of ondernemer? Antwoord is "jazeker"!

Winst uit bedrijf of bv in gemeenschap?

Als een partner een onderneming of bv heeft, dan wordt hieruit een salaris of winst genoten. Een deel van de winst wordt vaak uit de onderneming gehaald resp. de winst uit de bv blijft in de bv zitten. Op grond van de nieuwe wetgeving (artikel 1:95a BW) moet er een redelijke vergoeding uit de onderneming worden genoten welke in de gemeenschap moet worden gestort. Dit zal niet aan de orde komen tijdens het huwelijk, maar wel bij een echtscheiding. Als er (achteraf) een te laag salaris uit de bv is genoten of er te lage opnamen uit de eenmanszaak of VOF zijn opgenomen, zou de andere echtgenoot nog een claim kunnen hebben op de ondernemende echtgenoot of DGA.

Ook is het mogelijk dat bij een echtscheiding de meewerkende of meedenkende partner alsnog een vergoeding vraagt voor zijn of haar (tot dan toe onbetaalde) werkzaamheden binnen de onderneming of bv van de andere echtgenoot of partner. Dit kan een vergoeding zijn voor arbeid, kennis of vaardigheden. De vastlegging van deze vergoeding of het redelijke salaris in de huwelijkse voorwaarden kan dit probleem voorkomen.

Zaakvervanging en ondernemer

Als Truus - die in gemeenschap van goederen is gehuwd na 2018 - naast gemeenschappelijk vermogen ook privévermogen heeft, moet bij een nieuwe persoonlijke aankoop worden bekeken met welk geld (eigen of gemeenschappelijk) dit goed wordt gekocht. Wordt de aankoop voor meer dan 50% voldaan met eigen geld, dan komt de aankoop niet in het gemeenschappelijke vermogen terecht. Andersom dus wel. Het kan dus onduidelijk zijn wie bij een echtscheiding eigenaar is van wat. Vorenstaande kun je opnemen in de huwelijkse voorwaarden, waardoor een uitsluiting wordt opgenomen voor een goederengemeenschap. Het is wel van belang dat er tijdens het huwelijk een lijst wordt bijgehouden wie waar eigenaar van is en waarom.

Bestuursregeling voor goederengemeenschap

De echtgenoot op wiens naam een goed staat mag hierover beslissen. Als een goed op beider naam staat, dan zijn beide echtgenoten bevoegd om hierover te beslissen. Als een goed binnen de onderneming of bv van de ene echtgenoot wordt gebruikt (dienstbaar is binnen het bedrijf), is de ondernemende echtgenoot bevoegd. Duidelijkheid hieromtrent kan in de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen.

Noot fiscaal jurist inzake huwelijkse voorwaarden bij ondernemer of DGA

Het is voor de DGA (of ondernemer) van belang om voor (of tijdens) het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen waarin bovenstaande wordt geregeld. Tevens is het volgende van belang voor de huwelijkse voorwaarden:

  1. Sluit iedere gemeenschap uit.
  2. Zorg ervoor dat privévermogen, gemeenschappelijk vermogen en zakelijk vermogen duidelijk gescheiden blijven (en goed wordt vastgelegd).
  3. Neem geen verrekenbeding op.
  4. Zorg dat de aanschaf (opstart) van de bv of onderneming met eigen vermogen is gefinancierd (aantoonbaar).
  5. Sluit verrekening van winst uit onderneming of de bv uit.
  6. Verreken - indien overeengekomen in periodiek verrekenbeding - elk jaar daadwerkelijk het overbespaarde inkomen.
  7. Betaal zakelijke schulden niet uit gemeenschappelijk of nog niet verrekend inkomen.

Zijn er vragen of opmerkingen of ligt u in echtscheiding als ondernemer (of partner van de ondernemer), neem dan gerust contact op met onderstaande adviseur.

DJ

Deel deze pagina

Laatste update op 12-05-2022
Artikel gemaakt op 11-05-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Huwelijkse voorwaarden ondernemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap