print sitemap zoeken disclaimer contact

Innovatiebox wordt aantrekkelijker

De zogenoemde innovatiebox richt zich op het stimuleren van innovatie in Nederland, in het bijzonder op het onder fiscaal gunstige voorwaarden exploiteren van innovatie. De innovatiebox is ingevoerd door de wetgever met het streven om innovatie in Nederland te bevorderen. Om voor de toepassing van de innovatiebox in aanmerking te komen, moet de belastingplichtige aan de volgende voorwaarden voldoen:

1.    Er is een immaterieel actief voortgebracht door de belastingplichtige;
2.    Het immateriële actief moet kwalificeren voor de toepassing van de innovatiebox;
3.    De voordelen uit het immaterieel actief moeten kwalificeren voor de toepassing van de innovatiebox; en
4.    Er is een keuze gemaakt voor toepassing van de innovatiebox.

Innovatiebox in 2023 en 2024

Winsten behaald met activiteiten binnen de innovatiebox worden belast tegen een tarief in de vennootschapsbelasting van slechts 9% (cijfers 2023 en 2024). Dit tarief is ruim 16% lager dan het gebruikelijke tarief voor de Vennootschapsbelasting. Wellicht is deze stimuleringsmaatregel voor uw bedrijf ook interessant! Stuur ons gerust een e-mail voor offerte of bespreking.

Belastingadvies of vrijblijvende offerte innovatiebox

Belastingen is voor ondernemers niet altijd het meest leuke onderdeel. Ons team van ruim 20 fiscale specialisten (belastingadviseur en/of fiscaal juristen) nemen u graag mee in de wondere wereld van het fiscale advies inzake de innovatiebox, uw aangifte, een fiscale procedure en/of begeleiding van een boekenonderzoek. Wij adviseren u, onderhouden het contact met de Belastingdienst en adviseren u (pro) actief en vlot tegen vaste tarieven.

Vrijblijvende offerte of vraag?  

Grondslagvermindering innovatiebox

De innovatiebox heeft een vorm van grondslagvermindering. Dat betekent dat de voordelen waarvoor de innovatiebox geldt, voor een deel in de heffingsgrondslag worden inbegrepen. Dat gedeelte wordt bepaald middels de volgende formule:

9/H, waarbij H staat voor het hoogste percentage van het Vpb- tarief. In 2021 gelden hiervoor nog de volgende tarieven:

Belastbaar bedrag

Tarief

0 t/m € 245.000

15%

Vanaf € 245.000

25%

Door deze wijze van benadering wordt het effectieve tarief voordelen die worden genoten in de innovatiebox 9%. Deze benadering werkt als volgt uit voor het boekjaar 2021:

Y B.V. geniet een voordeel dat voor € 800.000 in de innovatiebox valt. Voor de Vpb wordt in dit geval slechts 9/25 deel van dit voordeel verantwoord als winst. De rest is vrijgesteld, in dit geval € 288.000. Dit bedrag wordt belast tegen het tarief zoals hierboven weergegeven. Derhalve € 47.500.

Zonder de toepassing van de innovatiebox was over het belastbaar bedrag € 175.500 vennootschapsbelasting verschuldigd. Het fiscale voordeel is hier € 128.000.

Verhoogde Vpb-tarief innovatiebox

Door het verhoogde Vpb-tarief in 2022 zal het voordeliger zijn om de innovatiebox toe te passen. In 2022 is slechts over 9/25,8 deel vennootschapsbelasting verschuldigd. De tarieven voor 2022 zien er als volgt uit.

Belastbaar bedrag

Tarief

0 t/m € 395.000

15%

Vanaf € 395.000

25,8%

Bovenstaande zullen wij hieronder duiden aan de hand van het eerdergenoemde voorbeeld. Voor 2022 ziet de berekening er als volgt uit:

  • Y B.V. geniet een voordeel dat voor € 800.000 in de innovatiebox valt. Voor de Vpb wordt in dit geval slechts 9/25,8 deel van dit voordeel verantwoord als winst, in dit geval € 279.070. Dit bedrag wordt belast tegen het tarief zoals hierboven weergegeven. Derhalve € 41.860. Zonder de toepassing van de innovatiebox was over het belastbaar bedrag € 163.740 vennootschapsbelasting verschuldigd. Het fiscale voordeel is hier € 121.880.

Wijzigingen 2023 innovatiebox

Doordat de eerste tariefschijf in 2023 wordt gewijzigd van € 395.000 naar € 200.000, zal het voor bedrijven nog aantrekkelijk zijn om de innovatiebox toe te passen. De belastingdruk wordt immers al hoger voor winsten vanaf € 200.000. Daarnaast gaat het tarief in de eerste schijf omhoog van 15% naar 19%. Dus voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of projecten wordt slechts 9% vennootschapsbelasting afgedragen in plaats van 19%, dan wel 25,8% in 2023.

Ingroeiregeling innovatiebox

De innovatiebox heeft de vorm van een ingroeiregeling. Dat betekent dat de grondslagvermindering pas van toepassing is op het moment dat de voordelen die zijn behaald met het immaterieel actief dat is ondergebracht in de innovatiebox, de voortbrengingskosten van dat actief overtreffen. Dit bedrag wordt de drempel genoemd.

Noot fiscaal jurist inzake fiscale innovatiebox

Hierboven zijn de duidelijke gevolgen geschetst van een tariefwijziging in de vennootschapsbelasting en hoe de innovatiebox uitpakt ten opzichte van de afdracht van de reguliere vennootschapsbelasting. De tarieven over 2021 en 2022 zijn gebruikt omdat bij aangiftes vennootschapsbelasting over 2021 nog het hoogste tarief van 25% kan worden gehanteerd. Voor de aangiftes vennootschapsbelasting over de jaren 2022 en 2023 is dit derhalve 25,8%.

Bij het beoordelen van de fiscale positie in de jaarrekening zal goed moeten worden gekeken naar de berekening van de innovatiebox.

Mocht u vragen hebben over de fiscale (on)mogelijkheden in een dergelijke situatie? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met één van onderstaande adviseurs.

Meer weten van innovatiebox wordt aantrekkelijker

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 21-12-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren Innovatiebox wordt aantrekkelijker

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap