print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Transitievergoeding en toeslagen

Als u in overleg met uw werkgever uw dienstbetrekking beëindigt, dan zult u veelal een transitievergoeding ontvangen. Dit inkomen telt mee voor uw toetsingsinkomen voor onder meer de huurtoeslag. Dit kan erg onredelijk uitpakken. Soms is de terugbetaling van toeslagen hoger dan de transitievergoeding.

Procedure over gevolgen toeslagen bij ontslag

Als u een transitievergoeding in een jaar ontvangt kan dit niet als bijzonder inkomen voor de toeslagen worden beschouwd. De Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen (Awir) is helder en moet eigenlijk door de wetgever worden aangepast. Henk ontving in 2016 een transitievergoeding i.v.m. het beeindigen van zijn dienstverband. Het inkomen was hierdoor in dat jaar even een stuk hoger. De belastingdienst wil vervolgens de zorgtoeslag en huurtoeslag van Henk terugontvangen. Henk is van mening dat het om bijzonder inkomen gaat dat buiten beschouwing moet worden gelaten. De belastingdienst en de rechter denken hier anders over. Henk moet ruim € 700 meer terugbetalen dan dat hij aan transitievergoeding heeft ontvangen. Volgens Rechtbank Overijssel blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State dat het verzamelinkomen zoals door de belastinginspecteur in de aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld als uitgangspunt moet worden genomen.

Noot fiscaal jurist over transitievergoeding en toeslagen

Het besluit huurtoeslag kent een mogelijkheid om bepaalde inkomsten buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van het toetsingsinkomen, dit staat keurig in artikel 2b eerste lid. Nabetalingen van inkomsten vallen onder deze regeling (letter b). Blijkbaar zijn de belastingdienst en de rechter van mening dat een transitievergoeding niet is aan te merken als nabetaling van inkomsten. De vergoeding is ontstaan en voldaan in 2016 en moet dan ook aan dat jaar worden toegerekend. De rechter vindt nog wel dat het onrechtvaardig is maar daar kan hij niks aan doen, Lex est Lex (de wet is de wet). De bedoeling van de transitievergoeding gaat compleet teniet en sommige mensen kunnen dan nog beter niks ontvangen bij ontslag of einde dienstbetrekking.

Al met al een schrijnende uitspraak waarbij iedereen begrijpt, dat dit niet de bedoeling is geweest van de wetgever. Simpel gezegd moet de wetgever de wet aanpassen via een eenvoudig besluit. Kan de rechter dan niks doen? Zeker wel, deze rechtbank heeft een beetje liggen slapen. Als een wet onredelijk uitwerkt en niet zo is bedoeld dan mag een rechter deze opzij zetten (Hoge Raad d.d. 16 oktober 2015 ECLI:NL:HR:2015:3081). De rechter heeft echter niet als taak om een luie wetgever op te voeden. Deze rechter doet dit dan wel weer goed, hij legt de wet uit zoals hij deze leest. Als de tekst en de bedoeling niet gelijk zijn dan kan de rechter echter ook een andere afslag kiezen, dat was in deze casus wenselijk en noodzakelijk geweest. De uitkomst is niet passend en niet geboden. De Hoge Raad kiest deze route als de uitkomst van een wet in strijd is met rechtszekerheid, de tekst niet gerechtvaardigd is, onredelijke uitkomsten kent en/of de parlementaire geschiedenis iets anders heeft bedoeld. De transitievergoeding is niet bedoeld om toeslagen te moeten terugbetalen.  

Natuurlijk begrijp ik dat de wetgever veel aan zijn hoofd heeft maar dit soort uitkomsten moeten we niet willen. Ondeugdelijke teksten of uitkomsten moeten worden aangepast. Nu maar eens wachten op Kamervragen of een scherpe rechter. Henk zal wel niet in Hoge Beroep gaan, dit wordt te duur.

Bron toeslagen en transitievergoeding

Rechtbank Overijssel d.d. 27 augustus 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:3093)

Meer weten van transitievergoeding en toeslagen

Deel deze pagina

Laatste update op 12-12-2019
Artikel gemaakt op 06-09-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Transitievergoeding en toeslagen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap