print sitemap zoeken disclaimer contact

Verdragen

Nederland heeft met vele landen verdragen gesloten. De meeste verdragen vinden hun oorsprong in het OESO modelverdrag. Elke situatie kan echter verschillen. Op het internet is veel informatie te vinden over de verschillende verdragen. Nederland is verdragenland bij uitstek. Informatie over de verdragen kunt u vinden op de site van het ministerie van Financiën.

Belastingverdragen waarom?

Als u in Nederland woont, moet u belasting betalen over al uw inkomen en vermogen, waar dit ook vandaan komt. Dit noemt men het woonplaatsbeginsel. Buitenlandse belastingplichtigen (mensen die niet in Nederland wonen) worden in de Nederlandse belastingheffing betrokken als ze inkomen of vermogen uit Nederland hebben (situs- of bronbeginsel).

De combinatie van woonplaats en situsbeginsel levert standaard problemen op, namelijk dubbele belastingheffing. Dit wordt voorkomen of beperkt door (bilaterale) afspraken tussen landen, de zogenaamde belastingverdragen.

Een voorbeeld
Een woning in Nederland van een Duitser wordt in Nederland belast (op grond van situsbeginsel) en in Duitsland (op grond van woonplaatsbeginsel).

Nederlandse belastingverdragen

Ons land (Nederland) is een echt praat- en overlegland. Nederland heeft met veel landen belastingverdragen gesloten. Een verdrag wordt gesloten om te voorkomen dat beide landen over bepaalde inkomsten of vermogen belasting gaan heffen. De Belastingdienst zou zeggen: "We willen voorkomen dat niemand heft," maar dit terzijde. De meeste verdragen hebben als basis voor een verdrag het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Verdragen verschillen echter wel van elkaar, dus in elke situatie moet u het daadwerkelijke verdrag raadplegen. Bij problemen over de uitleg van een verdrag wordt vaak gekeken naar de commentaren bij het OESO modelverdrag.

Nederland heeft met veel landen een verdrag. Als een land een geheel andere maatstaf van heffing heeft, zal Nederland niet snel een verdrag met dit land sluiten. Een voorbeeld hiervan is Cyprus. Dit verklaart ook waarom belastingparadijzen (tax havens) geen belastingverdragen hebben gesloten.

In het belastingverdrag wordt tussen de landen bepaald wie over welk inkomen en / of vermogen mag heffen. Daarnaast wordt bepaald welke tegemoetkoming een land aan haar inwoners zal geven als er in het andere land al belasting is betaald. Als een verdrag stelt dat land X mag heffen, wil dit nog niet zeggen dat de lokale wetgeving van dit land ook een bepaling kent dat er daadwerkelijk wordt geheven. Een belastingverdrag verdeelt de heffingsbevoegdheid, maar creëert geen rechten. 

Welk land mag belasting heffen?

Meestal is er sprake van een woon- en een werkland. Voor de verschillende inkomstenbronnen geldt meestal als vertrekpunt het volgende:

  1. lonen en salarissen: in het land waar gewerkt wordt, tenzij...

Fiscaaladvies nodig inzake belastingverdragen?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 19-06-2019
Artikel gemaakt op 20-03-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap