print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Japan

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
29 december 2011 1 januari 2012  
Soort inkomsten NL JPA Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15 en
protocol 7
   
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in JPA worden verricht door een inwoner met de JPA nationaliteit of door een in JPA lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten en in opleiding zijnde personen   19 Mits betalingen uit bronnen buiten NL en voor maximaal 1 jaar.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 14, lid 3   Mits onderneming in NL gevestigd
Pensioen en lijfrente
→artikel 17 lid
2
publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van JPA
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen   17, lid 1 Tenzij afkomstig uit NL en < 90% in JPA niet aan reguliere tarief onderworpen
lijfrente   17, lid 2 Tenzij afkomstig uit NL en < 90% in JPA niet aan reguliere tarief onderworpen
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van JPA
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 3    
afkoopsom niet-ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   17, lid 1 Tenzij afkomstig uit NL en < 90% in JPA niet aan reguliere tarief onderworpen
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15, lid 1,    
W.W.   17, lid 1 Tenzij afkomstig uit NL en < 90% in JPA niet aan reguliere tarief onderworpen
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het brutobedrag
Box II   winst 13, lid 7   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 20

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Japan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap