print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Azerbeidzjan

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
18 december 2009 m.i.v. 1 januari 2010  
Soort inkomsten NL AZE Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art. 15 lid 2.
beloning directeur/ commissaris/e.d. 16 en protocol XII    
beloning overheid met uitzondering van overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij de diensten in AZE worden verricht door een persoon met de AZE nationaliteit of door een in AZE lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten en in opleiding zijnde personen   20 Mits vergoedingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 15, lid 3   Tenzij onderneming gevestigd in AZE.
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Protocol onderdeel XIII
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van AZE
particulier/overheidsbedrijf en lijfrente   18 en protocol XIII NL mag heffen als AZE niet heft
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (geen publiekrechtelijk pensioen) of lijfrente 18 en protocol XIII    
afkoopsom niet-ingegaan pensioen (geen publiekrechtelijk pensioen) of lijfrente 18 en protocol XIII    
beroepspensioen   21 en protocol XIV NL mag heffen als AZE niet heft
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   18 en protocol XIII NL mag heffen als AZE niet heft
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever, tenzij inwoner en onderdaan van AZE.
Wulbz 15 / 16    
W.W.     NL mag heffen als AZE niet heft
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% belasting over bruto bedrag
Box II   winst 13 , lid 6   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21 en Protocol art. XIV

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 05-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Azerbeidzjan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap