print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Inlenersaansprakelijkheid Belastingdienst

Werkt u met personeel van anderen? Lees dit dan goed!

Als een werknemer in dienst blijft bij zijn baas (de uitlener), maar wordt ‘uitgeleend’ aan een ander (de inlener) om voor hem te werken, is de inlener aansprakelijk voor de loonheffing en omzetbelasting. Dus als de uitlener de belasting niet betaalt, kan de loonheffing en omzetbelasting op de inlener worden verhaald. Ook als de inlener de rekening van de uitlener helemaal heeft betaald.

Deze aansprakelijkheid is eigenlijk ingevoerd om misbruik tegen te gaan. Toch gebeurt het vaak dat goedwillende ondernemers aanlopen tegen aansprakelijkheid. Het gaat dan snel om forse bedragen.

Wanneer is er sprake van uitlening / ter beschikking stellen van personeel?

Van uitlening is sprake als de werknemers de werkzaamheden rechtstreeks in opdracht van de derde verrichten. Het moet dus gaan om:

 • ter beschikking stellen; en
 • toezicht of leiding.

Enkel toezicht ter controle van de voortgang en de coördinatie van een project is onvoldoende voor 'toezicht of leiding'. Aan de andere kant is het frequent geven van aanwijzingen niet nodig om te spreken van toezicht als het eenvoudige werkzaamheden zijn.

 • Kortweg: hoe eenvoudiger het werk, hoe eerder aansprakelijk en hoe meer bemoeienis, hoe eerder aansprakelijk. Het ‘doorlenen’ werkt doorgaans ook niet: doorlener en inlener zijn beiden aansprakelijk.

Hoe kom ik van de inlenersaansprakelijkheid af?

Er is geen aansprakelijkheid als de inlener aannemelijk maakt dat het niet betalen van de belasting niet aan de uitlener en niet aan de inlener te wijten is. Dat betekent dat de hele keten 'schoon' moet zijn; niemand is enig verwijt te maken dat de belastingschulden niet zijn voldaan.

Verklaring omtrent betalingsgedrag bij inlenersaansprakelijkheid

In de praktijk wordt nog weleens gevraagd om een Verklaring omtrent betalingsgedrag. Daarin deelt de Belastingdienst mee in hoeverre de uitlener aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan. De inlener kan daaruit echter niet afleiden dat de uitlener (ook in de toekomst)) aan zijn verplichtingen voldoet. Ook zegt zo’n verklaring niets over de juistheid van gedane aangiften en geeft niet aan dat de inlener geen risico van aansprakelijkstelling loopt. Na zo’n ‘schone verklaring’ kan dus evengoed een aansprakelijkstelling volgen. Zekerheid biedt zo’n 'schone' verklaring niet, maar kan wel bijdragen aan het beroep op disculpatie. 

Voorkomen inlenersaansprakelijkheid via Stichting Normering Arbeid (SNA)

De inlener is niet aansprakelijk als hij gebruik maakt van een uitlener die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. De uitlener is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid;
 2. De factuur van de uitlener voldoet aan een aantal eisen;
 3. De inlener betaalt ten minste 25% van het factuurbedrag op de G-rekening van de uitlener; en
 4. De inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer en geldigheid van diens verblijfs- of tewerkstellingsvergunning kunnen aantonen.

Voorkomen inlenersaansprakelijkheid via de G-rekening

De wet kent de mogelijkheid om het bedrag van de aansprakelijkheid (dus niet de aansprakelijkheid zelf) te beperken. Kortweg: storting op de G-rekening van de uitlener. De geldende voorwaarden zijn:

 1. De factuur voldoet aan een aantal eisen;
 2. Bij de betaling moet het nummer van de factuur worden vermeld;
 3. Uit de administratie van de inlener moet direct het volgende blijken:
 • de overeenkomst met de uitlener;
 • gegevens over de nakoming daarvan (o.a. registratie van personen die werk hebben verricht en van de dagen waarop en de uren die zij hebben gewerkt); en
 • de betalingen die de inlener heeft gedaan.

Belastingadvies over inlenersaansprakelijkheid

Het gebruikmaken van werknemers die elders op de loonlijst staan kan risicovol zijn. Er zal snel sprake zijn van inlening en daarmee aansprakelijkheid voor loon- en omzetbelasting. Als inlening niet te voorkomen is, doe dan zaken met bonafide uitleners, bij voorkeur aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid. Voor zover dat niet mogelijk is, zorg dan voor betaling op een G-rekening en controleer periodiek of de uitlener aan zijn fiscale verplichtingen voldoet.

Toch aansprakelijk gesteld?

Neem dan direct contact op met uw fiscaal jurist. Deze kan o.a. beoordelen of:

 • echt sprake is van inlening;
 • terecht en naar de wettelijke maatstaven aansprakelijk is gesteld;
 • voor het juiste bedrag aansprakelijk is gesteld;
 • de uitlener inderdaad in betalingsverzuim is;
 • er redenen zijn om de aansprakelijkstelling ‘af te schudden’.

De aansprakelijkstelling dient aan strikte voorwaarden te voldoen. De Belastingdienst veronachtzaamt die nogal eens. Dat kunnen wij voor u beoordelen.

Ook inhoudelijk tegen de belastingheffing opkomen!

Het komt in de praktijk zeer vaak voor dat de uitlener (de eigenlijke belastingschuldige) niet in bezwaar en beroep is gegaan tegen de belastingaanslagen. Als aansprakelijk gestelde heeft u een zelfstandig recht om (alsnog) in bezwaar en beroep te komen tegen de belastingaanslagen zelf.

Dat loont vaak zeer de moeite omdat van aansprakelijkheid geen sprake kan zijn als de belastingaanslagen niet terecht zijn.

Conclusie inlenersaansprakelijkheid

Maak bezwaar tegen de aansprakelijkstelling EN tegen de aanslagen waarvoor deze is vastgesteld. Maar vooral: BEL UW FISCALIST. De eerste afspraak is gratis en zeer nuttig.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-10-2018
Artikel gemaakt op 17-10-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Inlenersaansprakelijkheid Inlenersaansprakelijkheid Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap