print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale en juridische maatregelen tijdens coronacrisis

Dagelijks adviseren wij ondernemers over maatregelen die binnen bedrijven moeten worden genomen. Dit heeft betrekking op beperken van aansprakelijkheden, splitsen van activiteiten, gedeeltelijke verkoop van het bedrijf aan kinderen, maar ook een leventestament voor ondernemers. In dit artikel een kort overzicht van de mogelijkheden. Wij zullen de komende weken dit artikel aanvullen met specifieke adviezen.

Maatregelen binnen bedrijf om risico's te beperken 

Het is inmiddels wel duidelijk dat de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis nog wel even kunnen aanhouden. Natuurlijk is van belang voor een ondernemer dat in alle omstandigheden de continuïteit van de bedrijfsvoering is geborgd. 

Heel plat gezegd is dan wezenlijk of bij overlijden, echtscheiding of duurzame niet-inzetbaarheid van de DGA de zaken ook daadwerkelijk adequaat geregeld zijn. Ook is het verstandig om als ondernemer na te denken over het splitsen van activiteiten om risico's te beperken. Op dit moment zien wij veel ondernemers al een aantal zaken regelen die tot op heden kennelijk minder aandacht hebben gehad.

Herstructureren van vermogen

Herstructureren van vermogen, waardoor bijvoorbeeld pand, inventaris, immateriële vaste activa (internetsite, rechten, etc.) en pensioen uit de risicosfeer worden gehaald. Vaak zijn ondernemingsactiviteiten niet of onvoldoende gescheiden, maar ook is het vermogen (pand, pensioen) niet afgescheiden van de risico’s (onderneming).

Certificering van aandelen

Certificering leidt tot een scheiding tussen de economische gerechtigdheid (dividend, verkoopwinst) en de zeggenschap over de aandelen. De ondernemer is certificaathouder, de juridische eigendom van de aandelen komt te liggen bij de stichting administratiekantoor (STAK). Het eerste bestuur van de STAK kan door de ondernemer gevormd worden. Door de benoeming van een opvolgend bestuur kan vervolgens de continuïteit van de onderneming gewaarborgd worden indien zich een onvoorziene situatie voordoet waardoor de DGA hier (tijdelijk) niet toe in staat is, denk hierbij aan een ernstige ziekte of overlijden.

Leventestament voor ondernemers en DGA

Opstellen van een leventestament voor het geval sprake is van duurzame niet- inzetbaarheid. Een leventestament is een notariële akte waarin de ondernemer zijn wensen en instructies kenbaar maakt voor het geval zich tijdens het leven situaties voordoen, waardoor hij tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn wil te uiten en / of zijn eigen belangen te behartigen (bij een DGA omvat dat uiteraard ook het bestuur van de onderneming). Veel testamenten zijn gedateerd en moeten worden aangepast en geflexibiliseerd.

Inbreng onderneming in B.V.

Inbreng van de eenmansonderneming in een B.V. Ingeval de onderneming failleert, leidt dit in principe niet tot een persoonlijk faillissement met alle gevolgen van dien. Het privé- en bedrijfsvermogen zitten nog te vaak in één "mandje", dit voor een fiscaal voordeel van € 2.000 euro per jaar. Dit kan er echter voor zorgen dat ondernemers bij een faillissement ineens alles kwijt zijn.

Echtscheidingen van ondernemers 

Voorspeld wordt al dat de crisis ook voor een geweldige toename in echtscheidingen gaat zorgen. De eerste ‘kleine golf’ is in de advocatuur al merkbaar. Op dit moment laten ondernemers een "als ik ga scheiden scan" maken, dus wat zijn de gevolgen van een echtscheiding en kunt u nu nog stappen ondernemen en zaken regelen.

Wat daar ook van zij, deze echtscheidingen zullen onder andere resulteren in:

  • Waardering van ondernemingen;
  • Fiscale begeleiding van de echtscheiding en een ontvlechting van vermogen;
  • Opstellen huwelijkse voorwaarden.

Hoe het de ondernemer, zijn huwelijk en zijn onderneming ook vergaat, het is goed stil te staan bij de vraag of alles geregeld is zodat (i) de continuïteit van de bedrijfsvoering is geborgd, (ii) privézaken ingeval van overlijden, echtscheiding of duurzame niet-inzetbaarheid geregeld zijn.

Vragen fiscaal jurist, wij helpen u vlot en graag

Een goede reden om te kijken of u het goed hebt geregeld dus. Bel ons gerust als u vragen heeft of een afspraak wil maken voor een vrijblijvend gesprek.

Vragen over herstructurering, splitsing, testament of mogelijke echtscheiding?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 23-04-2020
Artikel gemaakt op 23-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Fiscaal advies crisis Fiscale maatregelen corona crisis

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap