print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Geen volledige BPV vereist voor WVA

De Belastingdienst wordt door de Hoge Raad op 2-0 achterstand gezet! Na de arresten van de Hoge Raad van 22 september 2017 was de WVA-discussie reeds voor een groot deel van tafel. De Hoge Raad heeft op 22 september geoordeeld dat een diploma of certificaat voldoende is voor toepassing van WVA. Zij houdt echter een slag om de arm indien de Inspecteur tegenbewijs kan leveren.

De Hoge Raad heeft zich op 20 oktober 2017 ook gebogen over de vraag of de WVA vereist dat de volledige beroepspraktijkvorming (BPV) van de volledige opleiding wordt gevolgd. Deze vraag is door de Staatssecretaris in sprongcassatie voorgelegd naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 30 december 2016. De Rechtbank oordeelde destijds dat de WVA ook mag worden toegepast indien de werknemer de BPV van de deelkwalificatie heeft gevolgd.

De Hoge Raad is het eens met de Rechtbank en concludeert kort en bondig:

  • Voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs is niet meer vereist dan dat werknemers de BPV van een deelkwalificatie hebben gevolgd;
  • De deelkwalificatie moet deel uitmaken van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding. 

Is vereist dat de volledige BPV wordt gevolgd?

Wij schreven eerder al over de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 30 december 2016, welke de aanleiding heeft gevormd voor de onderhavige Hoge Raad procedure. Een uiteenzetting treft u aan via de onderstaande link:

In deze procedure stelde de Inspecteur zich op het standpunt dat het volgen van de beroepspraktijkvorming van een deelkwalificatie niet voldoende is om WVA te mogen claimen. De Inspecteur verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt naar het arrest van de Hoge Raad van 15 januari 2016. De Hoge Raad kwam in dit arrest onder meer tot de conclusie dat de werknemer de BPV van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding moest volgen. De Inspecteur heeft hieruit ogenschijnlijk kunnen opmaken dat werknemers de volledige BPV van de volledige beroepsopleiding moeten volgen om aanspraak te kunnen maken op WVA.

De Rechtbank was het niet eens met de Inspecteur en stelde dat de uitspraak van de Hoge Raad niet zo restrictief uitgelegd moet worden. De Hoge Raad is het eens met de Rechtbank en zet de Belastingdienst buitenspel.        

Noot fiscaal jurist over WVA en BPV  

Met het arrest van 20 oktober heeft de Hoge Raad de WVA-discussie nog verder opgehelderd en voor de zoveelste keer de Belastingdienst in het ongelijk gesteld. Ook als werknemers de BPV van een deelkwalificatie van een beroepsopleiding volgen mag de werkgever WVA-onderwijs toepassen. Hoewel het einde van de WVA-procedures in zicht is, verwachten wij wel dat de Hoge Raad nog een aantal vragen moet gaan beantwoorden, mogelijk in sprongcassatie. Met name is nog steeds onduidelijk hoe omgegaan moet worden met voortijdige schoolverlaters (afbreken opleiding / beëindiging arbeidsrelatie). Daarnaast hebben we sinds de komst van het competentiegerichte onderwijs een nieuw probleem, namelijk het vervallen van de mogelijkheid om een deelcertificaat uit te reiken aan de deelnemer. In de plaats komt de schoolverklaring (geen wettelijke grondslag) welke aan de deelnemer uitgereikt wordt als bewijs van afronding van een deel van de opleiding. In mijn opinie kan deze vereenzelvigd worden met een certificaat, maar het laatste woord is hierover vast nog niet gesproken.      

Bron WVA en volledige BPV

Deel deze pagina

Laatste update op 23-10-2017
Artikel gemaakt op 23-10-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen volledige BPV vereist voor WVA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap