print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2016

In dit onderdeel worden de fiscale eindejaarstips voor 2015 opgenomen.

Eindejaarstips 2016 voor de DGA

 1. Schenking aan kinderen ad € 100.000 (inzake aankoop of verbouwing eigen woning), dit kan vanaf 2017 weer, dus even wachten.
 2. Hypotheek bij uw eigen B.V.: deze moet u sinds enkele jaren apart opgeven bij de Belastingdienst.
 3. Dekking pensioen: de Belastingdienst zal scherper kijken naar de dekkingsgraad voor pensioenen in eigen beheer. U moet vóór 1 april 2017 een besluit nemen over uw pensioen in eigen beheer.
 4. Rekening-courant DGA: zorg ervoor dat u schulden aan uw B.V. schriftelijk bent overeengekomen.
 5. VAR is verdwenen in 2016, bekijk contracten met de ZZP'ers en leg ze voor aan de Belastingdienst. De bestaande VAR’s verliezen ook hun vrijwarende werking. Op de site staan veel voorbeeldovereenkomsten die zijn goedgekeurd.
 6. Beoordeel uw salaris in de B.V.: als DGA wordt u geacht een gebruikelijk loon te genieten, de basis hierbij is € 43.000. Soms moet u meer verdienen, bijvoorbeeld als er iemand in uw bedrijf werkt die meer salaris geniet. Voor slimme ondernemers (in innovatieve wereld) zal vanaf 2017 een verplicht DGA-salaris meer gelden.
 7. Als u vaak werk uitbesteedt of personeel inleent, dan is het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld sinds 1 juli 2015 groter geworden. Als u niet in een keten zit waarbij werk wordt uitbesteed of mensen worden ingeleend die niet voldoende loon krijgen, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld.
 8. Aan het einde van 2016 ontvangt u een premiebeschikking met de sectorindeling. Tevens krijgt u een opgave van uw premies voor 2017. Meestal sturen DGA's dit naar hun accountant en die klopt het in uw salarisadministratie. Wij adviseren u om er eens goed naar te kijken, zit u wel in de juiste sector? Kloppen de premies? Voordeel kan substantieel zijn.
 9. U moet een beslissing nemen over uw pensioen in eigen beheer, neem dit op met uw accountant of pensioenadviseur.
 10. Sociale verzekeringen: heeft u als DGA minder dan 66% van de aandelen (met uw familie), dan bent u wellicht verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringen, de wet is in 2016 gewijzigd.
 11. Kamer van Koophandel: minder dan 10 werknemers, omzet lager dan € 700.000 en balanstotaal lager dan € 350.000 (voldoen aan 2 van de 3), dan kunt u zeer beperkt cijfers publiceren bij de Kamer van Koophandel. Een simpele balans is voldoende.
 12. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt per 1 januari 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 wordt deze tariefschrijf verder verlengd naar € 300.000 en in 2021 naar € 350.000. Winsten dus langzaam vooruitschuiven als dit kan.

Eindejaarstips 2016 voor bedrijven

 1. Werkkostenregeling: deze moest u invoeren vóór 1 januari 2015. Zorg ervoor dat u de reglementen etc. op orde heeft.
 2. Eenmanszaak naast B.V.: steeds meer DGA's hebben een eenmanszaak naast hun B.V. (reden: fiscaal voordeel).
 3. Voorlopige aanslag: zorg dat deze niet te laag is, de rente over nabetalingen bedraagt 8%.

Eindejaarstips 2016 voor particulieren

 1. Belastingaanslagen tellen niet als schuld voor box 3. Als u nog belastingaanslagen heeft ontvangen, betaal deze dan vóór 1 januari 2017.
 2. Vooruitbetalen hypotheekrente: als u verwacht dat uw inkomen in 2017 lager is dan in 2016, dan kan het verstandig zijn om de hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2017 vooruit te betalen. Dit moet in overleg met uw bancaire instelling / hypotheekverstrekker.
 3. Kleine hypotheek: als u een kleine hypotheek op uw woning heeft (zeg vanaf € 35.000), dan kunt u overwegen om uw hypotheek vóór 1 januari 2017 af te lossen. Het voordeel is dat u dan vanaf 2017 geen huurwaardeforfait / eigenwoningforfait hoeft aan te geven (regeling kleine hypotheken).
 4. Hypotheekrente leegstaande woning: als uw woning sinds 2014 te koop staat, dan is de hypotheekrente nog drie jaar aftrekbaar, derhalve in 2015, 2016 en 2017.

Deel deze pagina

Laatste update op 30-04-2020
Artikel gemaakt op 14-11-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Eindejaarstips 2016

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap