Volg ons op:

Twitter Updates

Spanje jaagt op non-resident huizenbezitters

De Spaanse Belastingdienst (AEAT) heeft onlangs naar duizenden huizenbezitters een brief verzonden om alsnog aangifte inkomstenbelasting te doen van de (tweede) woning in Spanje. Vooral veel non-residenten met een tweede huis in Spanje hebben nog nooit aangifte gedaan van de woning in Spanje.

De AEAT heeft inmiddels rechtstreeks de beschikking over de gegevens van het kadaster (Registro de Propiedad) en van diverse energieleveranciers. De eigenaren zijn dus bekend. De AEAT heeft nu voor de jaren 2007, 2008 en 2009 gekeken wie eigenaar van een Spaans onroerend goed is en wie nog geen aangifte heeft gedaan. 

Herinnering tot doen van aangifte

De brief die is verzonden betreft een herinnering om alsnog aangifte te doen. Wordt gehoor gegeven aan dit verzoek, dan zal de AEAT geen boetes opleggen. U wordt normaal niet uitgenodigd door de AEAT om aangifte te doen, in Spanje bent u verplicht aangifte te doen indien u Spaans onroerend goed bezit. Non-residenten moeten uiterlijk in december van ieder jaar de aangifte indienen. Levert u geen aangifte in en komt de AEAT alsnog bij u aankloppen, dan kunt u naast een belastingaanslag tevens een aanzienlijke boete van soms wel 150% verwachten.

Belastingen over het Spaans onroerend goed

Non-residenten moeten 24% inkomstenbelasting betalen over de huurwaarde (valor cadastral). Het inkomen wordt bepaald door 1% of 2% van de "huurwaarde" als inkomen aan te merken, waarover dan 24% belasting is verschuldigd. Dit geldt alleen voor niet-verhuurde woningen (eigen gebruik).

Wordt de woning tevens verhuurd, dan is er tevens belasting verschuldigd over de huurinkomsten. Op moment van ontvangst van de huur dient u de belasting al te betalen. Indien u gebruik maakt van een verhuurkantoor, dan moet officieel dit verhuurkantoor de belasting afdragen. Dit gebeurt echter vaak niet! Vraag daarom altijd om betalingsbewijzen van het verhuurkantoor.

Daarnaast heeft Spanje weer de vermogensbelasting ingevoerd. Deze zal voor het eerst effectief zijn in 2012. Ook voor non-residenten geldt een vrijstelling van € 700.000, maar er zullen heel wat onroerende zaken zijn die een aanzienlijk hogere waarde hebben.

Alsnog aangifte indienen, ook als u geen brief hebt ontvangen

Bezit u dus onroerend goed in Spanje en hebt u nog nooit aangifte gedaan, dan adviseer ik u om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen, ook als u op dit moment nog geen brief van de AEAT hebt ontvangen. Ik adviseer om hiervoor altijd een Spaanse gestor in te schakelen. 


Auteur(s) van spanje jaagt op huizenbezitters non-residenten


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 23-12-2011 | Artikel laatst gewijzigd : 06-01-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen