print sitemap zoeken disclaimer contact

Bijdrage mondzorg sector i.v.m. coronacrisis

Tandartsen kunnen gebruik maken van bijdrage zorgverzekeraars en wellicht ook de NOW-regeling

Financiële bijdrage voor tandartsen en mondzorg

Op 5 april hebben Zorgverzekeraars Nederland de Continuïteitsbijdrage-regeling bekendgemaakt. Voor de mondzorg geldt deze regeling ook met twee specifieke aandachtspunten.

Vooruitbetaling aan tandartsen en mondzorg

De regeling vooruitbetaling, beschikbaar vanaf 14 april, is ook voor tandartsen beschikbaar. Daarnaast leveren veel tandartsen ook niet verzekerde mondzorg. De vraaguitval is derhalve veel groter dan alleen het verzekerde deel. De gezamenlijke mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT adviseren dan ook om aanvullend een beroep te doen op de NOW-regeling.

Continuïteitsbijdrage‐regeling voor tandartsen

Vanaf begin mei kan de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd. De regeling gaat met terugwerkende kracht in en loopt van 1 maart tot 1 juni 2020, daarna kan de regeling verlengd worden.

In hoofdlijnen:

  • De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei, over de periode vanaf 1 maart.
  • De continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden.
  • De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet, tussen de 60 en 85% van de normale vergoeding.
  • De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald. Wel wordt er gekeken naar de werkelijke productie in de periode van de regeling en inhaaleffecten. 

NOW-regeling voor tandartsen

Een belangrijke voorwaarde voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen (zoals de NOW-regeling) in het kader van de coronacrisis. Volgens de mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en de KNMT kan de NOW-regeling wel worden aangevraagd voor het deel van de omzetdaling dat niet ziet op het verzekerde deel (basis en aanvullend).

Hierdoor dient derhalve zowel een beroep te worden gedaan op de continuïteitsbijdrage voor het verzekerde deel als op de NOW-regeling voor het niet verzekerde deel. Het is daarom van belang dat tijdig een aanvraag voor de NOW-regeling wordt ingediend.

Bronnen financiële bijdrage mondzorg

Brief 5 april maart Zorgverzekeraars Nederland,kenmerk B-20-5256

ANT website 05-04-2020

NOS 5 april 2020

Vragen over de regeling voor tandartsen ? Advies over NOW regeling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-04-2020
Artikel gemaakt op 06-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW-regeling zorg Bijdrage mondzorg ivm corona

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap