print sitemap zoeken disclaimer contact

Verzoek om nieuw fiscaal nummer voor de loonbelasting en / of omzetbelasting

Dit is een verzoek om toekenning van een nieuw fiscaal nummer voor de loonbelasting en de omzetbelasting voor een besloten vennootschap, eenmanszaak of VOF. U zult naar aanleiding van dit verzoek een formulier 'startende ondernemers' ontvangen dat u moet invullen en terugsturen.


Belastingdienst ..............................

Postbus ......

Plaats .............................., datum ...............


Geachte heer / mevrouw,

Namens cliënt, .............................. B.V., gevestigd te .............................., fiscaal nummer (indien bekend) ..............., verzoek ik u om een toekenning van een nieuw omzetbelastingnummer. Cliënt verricht vanaf ............... prestaties waarvoor zij omzetbelastingplichtig is. Cliënt heeft vanaf ............... personeel in dienst, waardoor zij inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting.

Ik verzoek u om 'het formulier startende ondernemers'.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

..............................

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Verzoekschriften BTW en LB nummer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap