print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling

Belastingdienst en creditcard

Belastingdienst spoort zwart geld op via creditcard

Fiscus op bezoek bij creditcard-bedrijven

De Belastingdienst heeft brieven gestuurd aan een viertal creditcard-maatschappijen met het verzoek om aan de Nederlandse Belastingdienst de informatie te verstrekken van de eigenaren van bepaalde creditcards. De creditcard-bedrijven worden door de Nederlandse Belastingdienst gedwongen om informatie af te staan over alle transacties welke met buitenlandse creditcards zijn verricht. De Belastingdienst hoopt via deze informatie zwart geld op te sporen.

Blanco creditcards

Het gaat bij het onderzoek (aldus Nu.nl) om zogenaamde blanco creditcards die niet op naam van een gebruiker geregistreerd zijn. Doordat er betalingen worden gedaan die via Nederland lopen, wil de fiscus ontdekken of er tussen de aankopen ook Nederlandse belastingplichtigen zitten. "Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een bankrekening in Belize hebben en die bij zo'n rekening een blanco creditcard krijgen," bevestigt een zegsman van het ministerie van Financiën tegenover Nu.nl. "Daarbij gaat het soms om miljoenen die zijn weggesluisd. Via de transacties krijgen we soms een beeld van de betalingen en kunnen zo het geld toch achterhalen."

De Belastingdienst neemt deze kwestie serieus, een creditcard-maatschappij (EMS) heeft al een kort geding aan de broek gekregen omdat ze weigerden informatie te verstrekken. EMS weigerde informatie te verstrekken omdat de privacy van de klanten hierdoor niet wordt gerespecteerd. Op grond van artikel 53 AWR mag de Belastingdienst bij derden informatie opvragen van belastingplichtigen om te kijken of er juist aangifte is gedaan (of van belang is om te bepalen of er voldoende belasting is geheven). Dit verzoek mag niet worden gedaan om fiscale fraude in kaart te brengen. Het lijkt logisch dat dit in casu wel het geval is. Het zou ook kunnen zijn dat het verzoek in strijd is met artikel 6 EVRM. Stel dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en hierdoor een verdachte is of wordt, dan kan EMS niet zomaar informatie aan de Belastingdienst verstrekken. De rechter is echter van mening dat dit niet zo is.

Minister geeft opdracht aan Belastingdienst inzake creditcard info

De minister van Financiën (de heer De Jager) heeft in 2010 opdracht gegeven aan de Belastingdienst om informatie op te vragen over betalingen met anonieme 'zwarte' creditcards in Nederland  Het gaat hierbij om creditcards en pinpassen die gekoppeld zijn aan bankrekeningen in (voormalige) belastingparadijzen. De rekeningen zijn niet bij de Belastingdienst bekend en het vermogen dat hieraan is gekoppeld, is waarschijnlijk niet bij de Belastingdienst bekend. De Belastingdienst staat hier stevig in, de boete bedraagt maximaal 300%. De Belastingdienst heeft een slim systeem om betalingen door Nederlanders te filteren en betalingen te analyseren, hierdoor kan gericht informatie worden opgevraagd.

En nu

Het is niet bekend of en in welke vorm er informatie is verstrekt. Er is één maatschappij die nog naar de rechter stapt. Als u een anonieme creditcard in bezit heeft, is het verstandig te overwegen om in te keren. Lees hier meer over de inkeeerregeling.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 04-10-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Belastingdienst en creditcard

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap