print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingheffing over optreden in Spanje

Henk is DGA (directeur-grootaandeelhouder) van "Maak Lawaai B.V.". Henk is cellist en heeft opgetreden in Nederland, maar ook in Spanje. De inkomsten welke zijn toe te rekenen aan zijn optreden in Spanje zijn in Nederland vrijgesteld !

Artiest die gaat optreden in Spanje en belastingheffing

Een artiest die via zijn onderneming of bv gaat optreden in een verdragsland welke de vrijstellingsmethode toepast, kan recht hebben op een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting in Nederland. De rechtbank was het niet met Henk eens, het Gerechtshof wel. Henk heeft opgetreden als cellist in Spanje. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd. De gages voor het optreden worden overgemaakt aan Maak Lawaai B.V. De zakelijke kosten verbonden aan de trip worden ook door de bv betaald. Henk ontvangt een vast salaris van zijn bv van € 75.000, hierop wordt € 28.000 loonheffing ingehouden. Henk is van mening dat het inkomen in Spanje niet mag worden belast in Nederland. Ook wil Henk de bronbelasting (die in Spanje is betaald) verrekenen. Dit laatste is redelijk kansloos, omdat de opdracht via de bv verloopt.

De Belastingdienst en de Rechtbank Noord-Nederland willen Henk geen tegemoetkoming verlenen. Henk is dapper en stapt naar het Gerechtshof in Amsterdam. Henk weet de rechters ervan te overtuigen dat de organisatoren van de optreden de gages hebben betaald aan zijn bv (volgt ook uit de boekhouding van de bv). Dat Henk vaak onder eigen naam contracten sluit, is volgens het Gerechtshof niet echt van belang. Henk verricht niet-zelfstandige arbeid (via zijn bv) in Spanje en op Spaanse grond.

Noot fiscalist over artiesten en belastingheffing

Werkzaamheden die door een in Nederland wonende zelfstandige of vrije beroeper in Spanje worden uitgevoerd, mogen in principe niet worden belast in Spanje zolang er geen vast middelpunt / vaste werkplek in Spanje is. Voor artiesten geldt er een uitzondering. Inkomsten en voordelen uit werkzaamheden in Spanje, uitgevoerd door Nederlandse artiesten, mogen volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje worden belast. Het tarief in Spanje is veelal 19%.

Niet elk belastingverdrag is hetzelfde. Soms staan hierin speciale artiestenregelingen opgenomen, soms geldt de verrekenmethode en soms (zoals hier) de vrijstellingsmethode. Het kan dus per land verschillen hoe de belastingheffing verloopt.

Bron artiesten en belastingheffing

Gerechtshof Amsterdam d.d. 18 oktober 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:3033

Rechtbank Noord-Nederland d.d. 12 september 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:7851 

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2022
Artikel gemaakt op 29-10-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Belastingheffing optreden Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap