print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale maatregelen corona

Een aantal fiscale maatregelen zijn direct ingevoerd, dit betrof:

 • Uitstel van betaling voor diverse belastingen;
 • Het verlagen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
 • Het niet meer hoeven melden van betalingsonmacht;
 • Verlagen van de belastingrente.

Vervolgmaatregelen Belastingdienst

Op 14 april 2020 zijn er een aantal maatregelen bekend gemaakt die hierop aansluiten. De belangrijkste maatregelen zijn:

 1. Invorderingsrente (artikel 29 Invorderingswet) gaat van 4% naar 0,01%, dit gedurende 3 maanden.
 2. Betalingskorting: als u snel uw belastingen vooruit zou betalen, krijgt u een kleine korting. Door de renteverlaging is deze korting nog lager geworden. Als u een bezwaarschrift schrijft, wordt de betalingskorting weer verhoogd.
 3. Administratieve verplichtingen: als u gedurende de komende maanden administratieve zaken niet goed hebt geregeld (geldt voor werkgevers en werknemers), dan zal de Belastingdienst een soepele houding aannemen in de afhandeling.
 4. Reiskostenvergoedingen: veel werknemers krijgen een vaste reiskostenvergoeding. Op dit moment werken werknemers vaker thuis, waardoor de vergoeding eigenlijk niet meer van toepassing is. De reiskostenvergoeding mag door de werkgever gewoon belastingvrij worden uitbetaald.
 5. Geruisloze inbreng in de B.V. (of geruisloze terugkeer): voor terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 moeten er binnen 15 maanden na dit moment diverse juridische en financiële handelingen worden verricht, derhalve voor 31 maart 2020. Deze termijn mag met 3 maanden worden verlengd.
 6. Herstructureringen via fusies: als u een bedrijfsfusie, juridische fusie of splitsing overweegt, dan moeten bepaalde handelingen binnen 12 maanden (bedrijfsfusie 15 maanden) worden verricht. Ook deze termijnen worden met 3 maanden verlengd.
 7. BTW en uitlenen zorgpersoneel (en goederen): er hoeft bij uitlenen van personeel (in de periode 16 maart 2020 tot en met 16 juni 2020) geen BTW te worden gerekend. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, raadpleeg hiervoor onze BTW-specialisten.
 8. BTW en online diensten: bepaalde ondernemers verlenen online hun diensten, denk hierbij aan sportscholen. Voor dergelijke diensten mag het lage BTW-tarief van 9% worden toegepast, ook als er geen sportaccomodatie aan de dienst is gekoppeld.
 9. Duitse uitkeringen voor inwoners van Nederland: sommige Nederlanders werken in Duitsland en krijgen nu wellicht een uitkering (werkeloosheid, etc.). Deze uitkering mag in Nederland worden belast, dit op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Onder voorwaarden zijn deze uitkeringen (in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020) belastingvrij, mits de uitkering niet hoger is dan € 15.000 op jaarbasis. Raadpleeg onze specialisten voor de voorwaarden.
 10. TOGS-regeling: de uitkering is normaal gesproken belast, er wordt nu goedgekeurd dat de uitkering belastingvrij is. Dit stond ook al in de Kamerbrief d.d. 27 maart 2020.

Vragen over fiscale mogelijkheden tijdens corona periode?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2020
Artikel gemaakt op 15-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Belastingdienst en corona Fiscale maatregelen corona

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap