print sitemap zoeken disclaimer contact

Uitlenen personeel in vrijgestelde sectoren

Een stichting die docenten ter beschikking stelt aan basisscholen kan geen beroep doen op de onderwijsvrijstelling voor de omzetbelasting, aldus de rechtbank. Mensen beschikbaar stellen kan soms zonder heffing van btw en soms ook niet. Hoe werkt dit?

Let op bij het uitlenen van personeel bij vrijgestelde sectoren!

Het uitlenen van personeel is in beginsel belast met btw. Als het uitlenen van personeel kwalificeert als een zelfstandige dienst, kan één van de volgende btw-vrijstellingen van toepassing zijn:

  1. De sociaal-culturele btw-vrijstelling;
  2. De medische btw-vrijstelling; of
  3. De btw-onderwijsvrijstelling.

Voor de vaststelling of sprake is van de btw-belaste terbeschikkingstelling van personeel of een btw-vrijgestelde dienst zijn onder meer de overeenkomsten tussen de uitlener en de instelling waarvoor het personeel wordt inzet doorslaggevend. Hierbij is van belang dat de instelling en de wederpartij handelen overeenkomstig de in de overeenkomst vastgelegde afspraken. Dit gaat in de praktijk nogal eens mis.

Procedure inzake ter beschikking stellen docenten en omzetbelasting

De Rechtbank Zeeland - West-Brabant heeft in 2022 bepaald dat een stichting die haar werknemers als docenten ter beschikking stelt aan basisscholen geen beroep kan doen op de onderwijsvrijstelling.

De stichting ABC biedt diensten aan die zijn gericht op het inzetten van docenten op basisscholen. De docenten zijn bij ABC in dienstbetrekking. De docenten verrichten de werkzaamheden niet als zelfstandige doch als werknemer van ABC. Vanuit dit oogpunt is bij de dienst die ABC verricht aan de basisscholen van belang of de onderwijsvrijstelling van toepassing is. De diensten die de docenten verrichten zijn niet van belang. Uit de overeenkomsten tussen ABC en de scholen blijkt dat er sprake is van het ter beschikking stellen van personeel en dat de docent onder de verantwoordelijkheid van ABC valt.

  • Uit de overeenkomsten kan niet worden opgemaakt dat er sprake is van het verzorgen van onderwijs.
  • Bovendien is in het contract vastgelegd dat de scholen in verregaande mate verantwoordelijk zijn voor het verzorgde onderwijs.

ABC stelde dat het de intentie is om onderwijsdiensten te verrichten en niet om personeel ter beschikking te stellen. Volgens ABC worden de docenten hetzelfde behandeld als het eigen personeel van de basisscholen.  

De rechtbank stelde vast dat niet alleen basisscholen en andere onderwijsinstellingen onder de vrijstelling kunnen vallen, maar ook anderen die onderwijs geven. De rechtbank volgt de aangevoerde argumenten van ABC echter niet.

  • De docenten staan ten opzichte van ABC juridisch in een verhouding van ondergeschiktheid.
  • De docenten verrichten de diensten niet zelfstandig doch door tussenkomst van ABC.
  • De feitelijke werkwijze houdt in dat scholen een beschikbare docent naar hun keuze uitzoeken.
  • De werkzaamheden houden feitelijk in dat een docent op de betreffende school les komt geven. Er zijn geen aanvullende diensten van ABC. De dienst is gericht op het inzetbaar maken van een docent.
  • De aard van de dienst tussen ABC en de basisscholen is relevant voor de fiscale btw-beoordeling.

De rechtbank stelt vast dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een docent aan een school, waar die docent onder verantwoordelijkheid van die school op tijdelijke basis onderwijs verzorgt, geen onderwijsdienst is waar de vrijstelling op grond van artikel 11 Wet OB ziet. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Noot fiscaal jurist inzake onderwijsvrijstelling

De Staatssecretaris van Financiën heeft in het besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’ van 14 december 2018 (2018-227809) voorwaarden aangegeven wanneer er sprake kan zijn van een overeenkomst van opdracht die onder de sociaal-culturele, medische of onderwijs btw-vrijstelling valt.

Het is dus van belang of de gesloten overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht die onder een btw-vrijstelling valt of als een detacheringsovereenkomst wegens het ter beschikking stellen van personeel wordt gezien, die belast is met btw. Mocht u twijfels hebben over toepassing van een btw-vrijstelling of heeft u een andere btw-vraag, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Bron onderwijsvrijstellling bij uitzendbureau

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 18 augustus 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:4807

Besluit ter beschikking stellen personeel 14 december 2018

Deel deze pagina

Laatste update op 05-09-2022
Artikel gemaakt op 05-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Uitzendbureau en belastingen Uitlenen personeel en btw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap