print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

WVA is terecht geclaimd!

Dit is het oordeel van Hof Den Bosch in een zaak waarin de ondernemer eerder, vóór de arresten van de Hoge Raad, door Rechtbank Zeeland - West Brabant in het ongelijk werd gesteld. Waar door de Rechtbank nog werd geoordeeld dat deelnemers een volledige HBO-opleiding dienden te volgen (waar niet aan werd voldaan), maakt het Hof korte metten met de uitspraak van de Rechtbank, onder verwijzing naar het recente arrest van de Hoge Raad. Hoewel het in de onderhavige zaak gaat om een gecombineerde MBO- / HBO-opleiding, doet dit gegeven niets af aan de uitleg die aan WVA en Web moet worden toegekend. 

Wat mag de Belastingdienst toetsen voor WVA?

We hebben er al veel over geschreven maar toch raken we er niet over uitgepraat, het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2017. De Hoge Raad oordeelde toen dat de Belastingdienst geen oordeel mag geven over de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs. Voor veel belastingplichtingen een zeer belangrijk arrest in deze oneerlijke strijd tegen de Belastingdienst.

Zoals gezegd ging het in deze casus om een gecombineerde MBO- / HBO-opleiding, waarbij de deelnemers een tweejarige duale opleiding MHBO bedrijfskader gevolgd door een tweejarige kopstudie volgden. Uiteindelijk hebben de deelnemers certificaten behaald voor delen van de opleiding.

In afwijking van de Rechtbank is het Hof van mening dat voor WVA niet is vereist dat de volledige opleiding wordt gevolgd (HR 15 januari 2016). Het is voldoende dat de ondernemer aannemelijk kan maken dat de deelnemers de opleiding hebben gevolgd waarvoor zij zijn ingeschreven. Hiertoe zijn de OOK, een certificaat, de OER en een verantwoordingsdocument van de onderwijsinstelling verstrekt. Het Hof oordeelt dat de ondernemer hiermee heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast.

Het Hof gaat ook nog in op de toetstingsbevoegdheid van de Belastingdienst. Onder verwijzing naar het arrest van 22 september 2017 stelt het Hof dat aan de Belastingdienst niet de toetsingsbevoegdheid toekomt om de (kwaliteit van de) opleiding, de uitvoering van het praktijkdeel en de tentaminering ter discussie te stellen.

Een dikke streep door de uitspraak van de Rechtbank! Het gelijk is aan de ondernemer.

Noot fiscaal jurist over WVA is terecht geclaimd  

De eerste uitspraak van een Gerechtshof, in de waarschijnlijk lange wachtrij, na de arresten van de Hoge Raad. De feitelijke toets is 'verschoven' naar de onderwijsdocumenten en de getuigschriften die door de onderwijsinstellingen worden uitgereikt aan de deelnemer. Oftewel: de toets of WVA mag worden toegepast is weer bijna gelijk aan de toetsing vóór 2012 waarin het handboek loonheffingen als leidraad voor WVA gold.

Bron WVA is terecht geclaimd

Deel deze pagina

Laatste update op 07-11-2017
Artikel gemaakt op 06-11-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs WVA terecht geclaimd

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap