print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Prinsjesdag 2017

Prinsjesdag 2017

Prinsjesdag brengt dit jaar weinig nieuws; dit zal het nieuwe kabinet gaan oppakken. Wat betekent dit voor jouw portemonnee?

Eigen woning

Wie in 2018 een eigen woning wil kopen, zal vanaf volgend jaar meer eigen geld moeten inbrengen. Kopers zullen namelijk een hypotheek mogen afsluiten van maximaal de waarde van de woning. Eerder was dit 101% en dit wordt nu teruggebracht naar 100%.

Verder gaat het maximale tarief voor de hypotheerenteaftrek verder omlaag van 50% naar 49,5%. Dit geldt voor huishoudens met een inkomen in de hoogste belastingschijf.

Tot slot zal de restschuldregeling per 1 januari 2018 afgeschaft worden. Dat betekent dat indien je volgend jaar je eigen woning met verlies verkoopt, de rente op die restschuld niet meer aftrekbaar is. Bovendien is de verwachting dat banken daardoor terughoudender zijn om de restschuld te financieren. Staat je huis onder water en ben je van plan om te gaan verkopen? Doe het dan nog dit jaar.

Heffingskortingen:

 •     Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd wordt in 2018 € 2265 (2017: € 2254).
 •     Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd wordt in 2018 € 1157 (2017: € 1151).
 •     Maximum arbeidskorting wordt in 2018 € 3249 (2017: € 3223).
 •     Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2018 € 2801 (2017: € 2778).
 •     Jonggehandicaptenkorting wordt in 2018 € 728 (2017: € 722).
 •     Ouderenkorting (lagere inkomens) wordt in 2018 € 1418 (2017: € 1292).
 •     Ouderenkorting (hogere inkomens) wordt in 2018 € 72 (2017: € 71).
 •     Alleenstaande ouderenkorting wordt in 2018 € 423 (2017: € 438).

Schijfgrenzen:

 •     Einde eerste schijf wordt in 2018 € 20 142 (2017: € 19 982).
 •     Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946 wordt in 2018 € 34 404 (2017: € 34 130).
 •     Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946 wordt in 2018 € 33 994 (2017: € 33 791).
 •     Einde derde schijf wordt in 2018 € 68 507 (2017: € 67 072).

Tarieven inkomstenbelasting/loonbelasting:

 •     Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd blijft gelijk: 36,55%
 •     Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd blijft gelijk: 18,65%
 •     Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd wordt in 2018 40,85% (2017: 40,80%).
 •     Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd wordt in 2018 22,95% (2017: 22,90%).
 •     Tarief derde schijf wordt in 2018 40,85% (2017: 40,80%).
 •     Tarief vierde schijf wordt in 2018 51,95% (2017: 52,00%).

Diversen

 • Aanpassing percentage energie-investeringsaftrek: Het kabinet stelt voor om het percentage van de energie-investeringsaftrek  op 1 januari 2018 met 0,5% punt te verlagen. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2018.
 • Het partnerbegrip voor de IB en de toeslagen wordt aangepast. Kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding wordt of werd verstrekt worden op verzoek niet als partner aangemerkt . Deze uitzondering geldt ook voor kinderen voor wie de verzorgende ouder in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen, maar die niet meer kwalificeren als pleegkind. 
 • De vrijstelling voor voordelen op grond van bepaalde mobiliteitsprojecten vervalt. Deze wordt vervangen door een vrijstelling voor voordelen genoten op grond van projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden.
 • De vrijstelling pleegzorgvergoedingen vervalt nog niet per 1 januari 2018, maar in principe per 1 januari 2019.
 • De geldigheidsduur van de regeling van de multiplier giftenaftrek in de IB en de VPB wordt met een jaar verlengd. Deze vervalt nog niet per 1 januari 2018, maar per 1 januari 2019.
 • De tijdklemmen van een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering vervallen.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2017
Artikel gemaakt op 19-09-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Prinsjesdag 2017 Prinsjesdag 2017

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap